Komunia święta jest spotkaniem między dwiema osobami
Komunia święta jest spotkaniem między dwiema osobami

„Rodzina jest pierwszą i podstawową szkołą miłości…” - to słowa św. Jana Pawła II. Pierwsza Komunia św. oraz sakrament pokuty są istotnym wydarzeniem w życiu dziecka. Jednak by godnie przeżyć tę uroczystość, dzieci powinny odpowiednio się przygotować. Jakże ważna w tym całym przygotowaniu jest rola rodziców, ich przykład życia zgodnego z zasadami Ewangelii, modlitwa, wspólny udział w niedzielnej Eucharystii!

 

Przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej dziecka to dla całej rodziny szansa na pogłębienie przyjaźni z Bogiem. Miłość doświadczana w rodzinie sprawia, że dziecku łatwiej jest uwierzyć w to, że Bóg kocha je bezwarunkowo i nieodwołalnie. Z poznania Boga dziecko powinno wynieść radosny Jego obraz, ponieważ od obrazu Boga w dzieciństwie zależeć będzie kontakt z Bogiem, modlitwa i całe dalsze życie.

 

"Jest to najświętszy akt w najświętszym miejscu". Tak określał Komunię Świętą kardynał Joseph Ratzinger późniejszy Papież Benedykt XVI w książce „Bóg i świat”. „Komunia święta jest spotkaniem między dwiema osobami”. Chrystus wstępuje wówczas we mnie, a także i ja mogę wstąpić w Niego. „Człowiek, gdy przyjmuje Eucharystię, sam zostaje przyjęty. Dorasta do Chrystusa, staje się Mu podobny. I na tym polega właśnie sens Komunii Świętej”.

 


Pierwsza Komunia Święta - to bardzo ważny moment życia chrześcijańskiego dla dziecka. Wiedział o tym doskonale święty papież Jan Paweł II. Za każdym razem, kiedy mówił do dzieci o tym momencie, zwracał się do nich ze szczególną troską, a jednocześnie przekazywał w przystępny sposób naukę Kościoła. Papież w czasie swojej pielgrzymki do Polski w 1997 roku, spotkał się z dziećmi pierwszokomunijnymi w Zakopanym, a przemawiając do nich zachęcał, do wiary czystej, opartej na Ewangelii. Do tego dał dzieciom szczególne zadania: „To jest wielka łaska, ale też wielkie zadanie. Aby Pan Jezus mógł w nas zamieszkać, musimy starać się, by nasze wnętrze było zawsze dla Niego otwarte. Wasze zadanie jest więc następujące: zawsze kochać Pana Jezusa, mieć dobre i czyste serce, jak najczęściej zapraszać, aby On przez Komunię świętą w was zamieszkał, nigdy nie czyńcie tego, co jest złe.”

 


W homilii wygłoszonej w Łodzi w czasie pielgrzymki papieskiej w 1987 roku Papież powiedział do dzieci, że Komunia jest dla nas i że powinna być przyjmowana z wiarą: "Zwracam się teraz do was, drogie dzieci, dziewczynki i chłopcy, którzy dziś po raz pierwszy macie przyjąć do waszych serc Pana Jezusa jako pokarm wiecznego zbawienia. Dzisiaj, gdy wasze dziecięce usta rozchylą się, aby przyjąć białą postać chleba, kapłan wypowie słowa: "Ciało Chrystusa", a każdy i każda z was odpowie: "Amen". "Amen" — to znaczy: "wierzę", "przyjmuję z wiarą".

 

s.M. Nikola Grzegorzek