Król, który służy
Król, który służy

 Niedziela Chrystusa Króla

On nie walczy o swoje. On walczy o ciebie i o mnie.

 

 

LECTIO – CZYTAJ UWAŻNIE! Łk 23, 35 - 43

Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. Lecz członkowie Wysokiej Rady drwiąco mówili: ”Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli On jest Mesjaszem, Wybrańcem Bożym”. Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, mówiąc: ”Jeśli Ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie”. Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: ”To jest król żydowski”. Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał Mu: ”Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas”. Lecz drugi, karcąc go, rzekł: ”Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił”. I dodał: ”Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa”. Jezus mu odpowiedział: ”Zaprawdę powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju”.

 

MEDITATIO – ROZWAŻ PRZECZYTANE SŁOWO!


Chrystus Król. Jego królestwo nie jest z tego świata. Jego królestwo jest zupełnie inne od naszego pojęcia i doświadczenia panowania. On jest innym Królem niż władcy tego świata. Scena z dzisiejszej Ewangelii bardzo jasno nas o tym przekonuje. Ukrzyżowany Król, który milczy i cierpliwie znosi odrzucenie przez ludzi. On nie walczy o swoje. On walczy o ciebie i o mnie. On nie krzyczy, nie tłumaczy się. On cierpliwie znosi urągania. Docenia słowo wiary łotra, który prosi o niebo. A jednocześnie nie krytykuje tego drugiego, nie odrzuca go. Zostawia wolność. Król w służbie człowiekowi.

 

Pytajmy dziś siebie:
- Czy znasz takiego Króla?
- Czy jesteś w stanie przyjąć Jego królowanie?
- Na ile potrafię naśladować takiego Króla?

 

ORATIO – MÓDL SIĘ!


Panie Jezu, Królu mój i Panie chcę należeć do Twojego królestwa. Poddaję się całkowicie Twojemu panowaniu. Amen.

 

ACTIO – WPROWADZAJ

 

Szczerym sercem przyjmij Chrystusa jako swojego Pana i Króla.


s.M. Damiana Szmidt