Kto wierzy w Jezusa, świętuje. Jeśli nie wierzysz, co świętujesz?
Kto wierzy w Jezusa, świętuje. Jeśli nie wierzysz, co świętujesz?

Dwa tysiące lat temu wydarzyła się niezwykła rzecz. Bóg w osobie Syna, opuścił swój tron w niebie i narodził się, jako człowiek – Jezus. Dziś cały świat, w ten czy inny sposób, na chwilę się zatrzymuje, by uhonorować to wielkie wydarzenie. Jedni czynią to świadomie, inni całkowicie ignorując to, co jest treścią tych świąt. Bez względu jednak na osobisty stosunek każdego człowieka do samego Jezusa, święta to czas, gdy na nowo chrześcijanie głoszą całemu światu: Dwa tysiące lat temu wydarzył się cud. Bóg tak nas pokochał, że osobiście przyszedł na świat. Narodził się nam Zbawiciel - Jezus Chrystus. Czy to wydarzenie nie jest warte szczególnego uczczenia?

 

 

Warto uświadomić sobie, że ta wielka tajemnica dzieje się codziennie w naszym życiu. Bóg bowiem nieustannie rodzi w nas swojego Syna przez Ducha Świętego, gdy chociażby pomagamy potrzebującym, uśmiechamy się do przypadkiem napotkanej osoby, milczymy, wsłuchując się w problemy przyjaciela, odwiedzamy chorych czy wspieramy biednych… Każdego dnia, gdy staramy się być jedno z Jezusem, gdy nie szukamy siebie, ale upodabniamy się do Słowa, które stało się Ciałem, dzieje się cud Bożego Narodzenia.

 


Żyjmy zatem tak, by Ojciec widział w nas swojego Syna - zrezygnujmy z wygody, własnych zachcianek, lenistwa duchowego, egoizmu, myślenia wyłącznie o sobie, a większą wagę przywiązujmy do tego, by być dla innych, mieć dla nich czas, dobre słowo, służyć bliźniemu i zapominać o sobie. Wówczas    w naszej duszy Ojciec będzie mógł nieustannie rodzić swojego Syna w miłości, a w tym narodzeniu nasza dusza będzie mogła rodzić się na nowo w Bogu. Dążmy do zjednoczenia z Bogiem, stawajmy się na Jego obraz i postępujemy według wzoru, który zostawił nam Jezus – a wtedy będziemy żywym świadectwem na to, że Słowo staje się Ciałem, bo Bóg będzie rodził się w każdym nas – w wiecznym teraz.

 


Ten świąteczny czas jest dobrym momentem weryfikacji naszej postawy wobec Jezusa:

- Jeśli nie wierzysz w Jezusa, co świętujesz?

- Jeśli wierzysz, kim On dla ciebie jest? Jak go czcisz?

- Czy Jezus jest dla ciebie tak ważny, by powierzyć Mu życie i żyć na Jego zasadach?

 


Adam Mickiewicz napisał kiedyś następujące słowa:
„Wierzysz, że się Bóg zrodził w betlejemskim żłobie,
Lecz biada ci, jeśli nie zrodził się w tobie."


Niech będą one dla każdego z nas bodźcem do refleksji w świątecznym okresie.

 

s.M. Dalmacja Bryś