Ku czemu wszystko zmierza?
Ku czemu wszystko zmierza?

III Niedziela Wielkiego Postu

Przychodzi i  szuka

"Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw"

 

LECTIO – CZYTAJ UWAŻNIE! Łk 13, 1-9

 

W tym czasie przyszli niektórzy i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar.
Jezus im odpowiedział: «Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloe i zabiła ich, było większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie». I opowiedział im następującą przypowieść: «Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: „Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij je: po co jeszcze ziemię wyjaławia?” Lecz on mu odpowiedział: „Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw; ja okopię je i obłożę nawozem; może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć”.

 


MEDITATIO – ROZWAŻ PRZECZYTANE SŁOWO!


Dziś Jezus kieruje do nas pozornie ostre słowa. Musimy jednak pamietać, że Jego miłość jest niezawodna. Jedynie nasza zatwardziałość, nasz upór w złym powoduje, że widzimy wszystko w fatalistycznych kształtach. Wówczas myślimy, że już nic nie może się zmienić, że wszystko zmierza jedynie ku pogarszaniu się sytuacji. To myślenie jednak jest błędne. Trzeba nam nawrócić się, czyli zmienić swoje myślenie. W przeciwnym wypadku wszyscy tak samo zginiemy. „Chrześcijanin – pisze św. Jan Paweł II – wie, że każdy grzesznik może być odkupiony; że bogacz – beztroski, niesprawiedliwy, znajdujący upodobanie w egoistycznym posiadaniu swych dóbr – może i musi zmienić swoją postawę; że ten, kto ucieka się do terroryzmu, może i musi się zmienić; że ten kto żywi urazy i nienawiść, może i musi wyzwolić się z tych pęt; że konflikty można przezwyciężyć; że tam, gdzie przemawia się przy pomocy broni, może i musi zapanować miłość, będąca niezastąpionym czynnikiem pokoju”. Nie jesteśmy w sytuacji bez wyjścia. Jezus jest zawsze blisko nas i pragnie obdarzać nas swoją łaską. Od nas zależy czy ją przyjmiemy, czy przemienimy nasze życie i czy wydamy dobry owoc. On jest Ogrodnikiem, który chce zajać się naszą pielęgnacją, chce as uzdolnić do dawania dobrych owoców. Dziękujmy Mu za te niezliczone łaski i dary, których nam udziela i prośmy, byśmy przyjmując je potrafili zmienić swoje życie.
Pytajmy siebie:
- w jakich sytuacjach nie porafię zmienić swojego myślenia?
- jakie są owoce moje życia?


ORATIO – MÓDL SIĘ!


Panie Jezu, odmień moje serce. Amen

 

ACTIO – WPROWADZAJ SŁOWO W CZYN!


Podejmij konkretny krok w przemianie swojego życia. Robiąc rachunek sumienia zastanów się, co powinieneś już dziś zmienić w swoim życiu i odważnie to zrób.

 

s.M. Damiana Szmidt