Ku odnowie, umocnieniu i wierności
Ku odnowie, umocnieniu i wierności

Probacja przed odnowieniami ślubów zakonnych.

 

W piątek 7 lipca br. nasza wspólnota junioracka przyjechała do domu generalnego we Wrocławiu, gdzie rozpoczęłyśmy czas probacji. Jest to czas bezpośredniego przygotowania do odnowienia ślubów zakonnych. W pierwszym tygodniu dołączyłyśmy do Sióstr, które będą obchodziły jubileusz 50-lecia życia zakonnego. Wraz z nimi przeżywałyśmy czas modlitwy, zatrzymania przy Panu Jezusie, ale też budowałyśmy wspólnotę codzienności.

 


Każdy dzień probacji był dla nas bogaty w różnego rodzaju doświadczenia. Jednego wieczoru miałyśmy możliwość uczestniczyć w wydarzeniu „Chwała Mu”, czyli uwielbieniu Pana Jezusa poprzez wspólny śpiew i modlitwę wraz z innymi ludźmi. Wydarzenie to miało miejsce na Stadionie Wrocławskim i było okazją, aby umocnić naszą wiarę.

 


Podczas pobytu we Wrocławiu odwiedziłyśmy cmentarz, na którym spoczywają nasze zmarłe Siostry. Modliłyśmy się o radość życia wiecznego dla nich, a zarazem prosiłyśmy o ich wstawiennictwo, aby upraszały potrzebne dla nas łaski.
W kolejne dni towarzyszył nam ojciec Fabian Kaldbach OFM, który wygłosił dla nas konferencje, dotyczące życia duchowego i relacji z Panem Jezusem, która jest niezbędna dla życia konsekrowanego. Te nauki pobudzały nas do podjęcia refleksji nad naszą relacją do Chrystusa i zadania sobie pytania, czy naprawdę pozwalam się Jemu całkowicie poprowadzić. To także był czas trwania przed Panem obecnym Najświętszym Sakramencie i spotkania z miłosiernym Ojcem w Sakramencie Pokuty.

 


W poniedziałkowy wieczór, wraz ze wspólnotą domową, trwałyśmy u stóp Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. Wspólnie uwielbiałyśmy Boga i dziękowałyśmy Mu za dar naszego życia i powołania.

 


Podczas probacji miałyśmy okazję pojechać do Istebnej, aby spędzić kilka dni na wspólnym wypoczynku. Była to dla nas możliwość umocnienia więzi siostrzanych i podziwiania piękna stworzonego przez Pana Boga świata, podczas górskich wędrówek, gdzie doświadczałyśmy dużo życzliwości od napotkanych osób. Były to także dni dawania świadectwa życia z Bogiem i dla Boga.

 


Po nabraniu nowych sił wróciłyśmy do domu generalnego. W ostatnim tygodniu uczestniczyłyśmy w lekcjach, pochylając się nad Konstytucjami naszego Zgromadzenia, aby umocnić powołanie, podjąć refleksję nad naszą codziennością, a także podzielić się przeżywaniem życia w relacji z Panem Jezusem.
Jesteśmy bardzo wdzięczne za czas naszej probacji. Za każdą łaskę, którą Pan Bóg wlał nasze serca. Za Jego miłość, która towarzyszy nam w codzienności. Dziękujemy każdej Siostrze za dar modlitwy i polecamy się na czas odnowień ślubów zakonnych.

 

W imieniu wspólnoty juniorackiej

s.M Edyta