KWPŻZZ
KWPŻZZ

W dniach 19-20 września 2023 r.odbyło się w Częstochowie 147 Zebranie Plenarne Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce, które było zebraniem sprawozdawczo-wyborczym.

 

Uprawnione do głosowania członkinie Konferencji wybrały na kolejną kadencję 2023-2026 8-osobową Konsultę w skład której weszły: m. Dąbrówka Augustyn – służebniczka śląska, m. Ewa Kaczmarek – misjonarka Chrystusa Króla dla Polonii, m. Teresa Maciuszek – albertynka, m. Natanaela Dziubata – boromeuszka trzebnicka, m. Marcelina Kuśmierz – benedyktynka misjonarka, m. Brygida Olędzka – loretanka, m. Beata Mazur – urszulanka SJK i s. Rut Koprucha – de Notre Dame. Spośród konsultorek na przewodniczącą Konferencji ŻZZ została wybrana m. Ewa Kaczmarek.

 

„Matka Ewa wyjaśniając powód, dla którego przyjęła wybór, powiedziała: «Proszę Sióstr, bardzo dziękuję za zaufanie. Jesteśmy młodym Zgromadzeniem, które miało burzliwą historię. Korzystałyśmy z pomocy bardzo wielu sióstr, Konferencji i Konsulty przez długie lata, nigdy same się nie angażując, po prostu nie mając możliwości. Więc jeśli teraz mnie siostry o coś proszą – o wykłady czy spotkania – nigdy nie mówię „nie”. Mówię to z pełną świadomością, że robię to w duchu wdzięczności. Z pomocą Sióstr zrobię wszystko i będę służyć zgromadzeniom i Kościołowi w Polsce tak, jak będę potrafiła».”

 

Matka Ewa wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej w 1986 r.Pierwszą profesję zakonną złożyła w 1989 r., a wieczystą w 1994 r.Pełniła w Zgromadzeniu wiele obowiązków, pracowała m. in. w kuchni, a następnie w szkole jako katechetka. Pełniła posługę przełożonej wspólnoty lokalnej, a przez 8 lat pracowała w formacji młodych sióstr jako mistrzyni junioratu. W 2006 r.uzyskała stopień doktora w zakresie Historii Kościoła na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na podstawie dysertacji „Polityka władz partyjnych i rządowych wobec żeńskich zgromadzeń zakonnych w Polsce w latach 1945-1956”. W latach 2008-2014 była wikarią generalną, a od 9 lat jest przełożoną generalną Sióstr Misjonarek. Od 2014 r.pełni rolę konsultora Komisji Konferencji Episkopatu Polski ds. Polonii i Polaków za Granicą. Przez ostatnią 3-letnią kadencję była Wiceprzewodniczącą Konsulty KWPZZZ.

 

s. Krescencja Huk

Za: zakony-zenskie.pl