Litania bł. Edmunda do Najświetszej Panny Pocieszenia
Litania bł. Edmunda do Najświetszej Panny Pocieszenia

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas! Chryste wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami!
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami!
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami!
Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami!

 

Święta Maryjo, módl się za nami!
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad Pannami,

 


Pocieszenie duszy naszej,
Pocieszenie świata,
Pocieszenie nasze po Bogu największe,
Pocieszenie strapionych,
Pocieszenie płaczących,
Pocieszenie opuszczonych,
Pocieszenie nędznych,
Pocieszenie wygnańców,
Pocieszenie żywych i umarłych,
Pocieszenie przyjaciół Bożych,
Pociecho jedyna grzeszników,
Pociecho rozpaczających,
Pocieszycielko najświętsza,
Pocieszycielko najłaskawsza,
Pocieszycielko ubogich,
Pocieszycielko wdów i sierot,
Pocieszycielko najlitościwsza chorych,
Pocieszycielko serc naszych,
Pocieszycielko doskonałych i niedoskonałych,
Pocieszycielko nasza,
Pocieszycielko bez zmazy poczęta,


Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami Panie!

Chryste usłysz nas! Chryste wysłuchaj nas!
Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.

Módlmy się

Sługom Twoim, prosimy Panie, udziel daru łaski niebieskiej,
aby jako narodzenie Najświętszej Maryi Panny przyniosło światu
pociechę, bo było początkiem jego zbawienia, tak i zawezwanie Jej imienia
było początkiem naszego wysłuchania i uszczęśliwienia tu i w wieczności.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.