Litania bł. Edmunda do świętych dziatek
Litania bł. Edmunda do świętych dziatek

Edmund Bojanowski był świadom prawdy o Bogu,

który jest Ojcem każdego stworzenia i daje możliwość

upodobnienia się do Niego oraz udziału

w Jego życiu i łaskach na drodze naśladowania

świętości od najmłodszych lat.