Litania do bł. Edmunda
Litania do bł. Edmunda

Kyrie eleison, Chryste eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

 


Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

 


Niepokalana Matko Chrystusowa – módl się za nami.
Błogosławiony Edmundzie – Odbicie miłości Ojca – módl się za nami.
– Ufający Bożej Opatrzności...
– Gorliwy wielbicielu Eucharystii...
– Czcicielu Świętogórskiej Róży Duchownej...
– Obrońco wiary świętej...
– Niestrudzony w poszukiwaniu i pełnieniu woli Bożej..
– Przykładzie ufnego zawierzenia Bogu...
– Mężu modlitwy...
– Założycielu Zgromadzenia Służebniczek...
– Patronie wiernych świeckich...
– Serdecznie dobry człowieku...
– Sługo ubogich...
– Miłośniku dzieci...
– Opiekunie sierot...
– Wsparcie dla chorych...
– Pocieszycielu opuszczonych...
– Wspomożycielu rodzin...
– Wzorze dla słabych i cierpiących...
– Wychowawco dzieci i młodzieży...
– Pomoc dla umierających...
– Hojny dla potrzebujących...
– Orędowniku w trudnościach...
– Przykładzie pokory i prostoty...
– Miłośniku ojczystej kultury...
– Wzorze patriotyzmu...
– Jednoczący wielu wokół dobra...


Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – Przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – Wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – Zmiłuj się nad nami.


Módlmy się: Boże, Ty powołałeś Błogosławionego Edmunda, aby opiekował się dziećmi, chorymi i ubogimi, spraw łaskawie, abyśmy pobudzeni miłością, za jego przykładem gorliwie przyczyniali się do odnowienia wszystkiego w Chrystusie, poprzez zadania, które nam powierzyłeś do wypełnienia na tym świecie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.