Majowe klimaty w ochronkach
Majowe klimaty w ochronkach

Już od rana, rozśpiewana chwal, o duszo Maryę!
Cześć Jej świątkom, cześć pamiątkom,

co dzień w niebo niech bije.
Cud bo żywy na podziwy, Jej wielmożność u Boga;
Panna czysta, Matka Chrysta, przechwalebna, przebłoga!

/Tekst piosenki/

 

W wielu naszych miejscowościach nabożeństwa majowe tzw. „majówki” odbywają się nie tylko w świątyniach, ale i przy kapliczkach wśród łąk i pól. Raduje się serce, gdy widzimy niekiedy całe rodziny zgromadzone przy figurach. Śpiew Litanii Loretańskiej do Najświętszej Maryi Panny rozchodzi się po okolicy wraz z ciepłym wiosennym wietrzykiem. Bogu dzięki, że takie obrazy nie są przeszłością!

 

W tę modlitwę włączają się także dzieci naszych przedszkoli, troską sióstr służebniczek jest, aby rozbudzać w sercach dzieci umiłowanie Maryi, która jest najpewniejszą drogą do Jezusa! W czasie zajęć muzycznych i plastycznych twórczość jest wielka i prawdziwie w majowych klimatach!

 

Na przykład w Kędzierzynie-Koźlu

odbył się ochronkowy konkurs plastyczny ,,Majowe Kapliczki".