Maryjne dróżki wiary. 33 dni z Maryją!
Maryjne dróżki wiary. 33 dni z Maryją!

Maryja mówi w Fatimie, że Jej Serce jest „ucieczką”. Dlatego pod Jej obronę się uciekamy, szukamy pomocy. Ale mówi również, że Jej Serce jest „drogą, która zaprowadzi do Boga”.

 

Maryja wzywa w Fatimie cały świat do nawrócenia. Jako narzędzie podaje nabożeństwo wynagradzające Jej Niepokalanemu Sercu – nabożeństwo pięciu pierwszych sobót miesiące.


Jesteśmy pewni, że świat, że każdy człowiek, każdy z nas bardzo potrzebuje modlitwy! Modlitwy potrzebują dzieci i dorośli. Przeżywając piękny miesiąc maj, miesiąc poświęcony Maryi – rozpocznijmy Maryjne Dróżki. Można je rozpocząć 11 maja, lub dołączyć w każdy następny dzień. Zaprośmy na tę drogę także innych. To zaledwie krótkie rozważanie, które pomoże nam skierować myśli i serce ku Najpiękniejszej z kobiet, ku Najwspanialszej Matce!

33 dni z Maryją... Powstały z myślą o dzieciach i młodzieży, ale są dla każdego. Jeśli rozpoczęliśmy 11 maja - ostatni dzień będzie 12 czerwca w Niepokalane Serce Maryi. Jak bardzo ważne jest oddanie się Maryi!!!

 

Maryja w Fatimie powiedziała:

„Na końcu moje Niepokalane Serce zwycięży”

 

                                                           

                                                        ROZPOCZYNAMY!