Maryjne skupienie w rytmie Lectio Divina
 Maryjne skupienie w rytmie Lectio Divina

Poręba pod Górą św. Anny. Miejsce szczególne, naznaczone obecnością naszego Założyciela - bł. Edmunda Bojanowskiego. To właśnie tu dane nam było przeżywać dni Maryjnego skupienia w rytmie Lectio Divina.

 

Już 30 kwietnia br. zgromadziliśmy się w Porębskim Wieczerniku, by Eucharystią rozpocząć czas szczególnego spotkania z Panem i Jego Matką. Wieczorem, po kilku organizacyjnych ustaleniach zostaliśmy wprowadzone przez ks. Daniela Banaszkiewicza w pierwszą modlitwę Słowem Bożym i tym samym rozpoczęłyśmy czas pełnego milczenia. Kolejne dwa dni upłynęły nam na pochylaniu się nad wybranymi fragmentami Pisma Świętymi ukazującymi życie Maryi. Patrzyłyśmy na Maryję, która z wiarą przyjmuje Słowo a później ofiaruje Syna Ojcu. Słuchałyśmy słów starca Symeona o losie Dziecięcia i Jego Matki. Byłyśmy z Maryją i Jezusem na weselu w Kanie Galilejskie i wreszcie wraz Matką i uczniami oczekiwałyśmy na Zesłanie Ducha Świętego. Codzienna Eucharystia, Adoracja Najświętszego Sakramentu, konferencje, możliwość rozmów – to wszystko pomagało nam w spojrzeniu na Maryję i na siebie oczami Pana Boga.

 

Czas milczenia zakończył się 2 maja przy kolacji i wtedy zaczęliśmy świętowanie kolejnej rocznicy założenia naszego Zgromadzenia oraz uroczystości Matki Bożej Królowej Polski. Wieczorem zgromadziliśmy się na Górze przy Wieczerniku i tam odśpiewaliśmy nabożeństwo majowe. W sam dzień uroczystości dodatkowo dane nam było być na Górze św. Anny a wieczorem nabożeństwo majowe odprawiliśmy w kaplicy naszych sióstr. Ten dzień także upłynął nam na modlitwie oraz na siostrzanych spotkaniach i rozmowach.

 

Sobota 4 maja był ostatnim dniem naszego skupienia. Po konferencji spotkałyśmy się na dzieleniu tym, czego doświadczyłyśmy podczas tych dni. Z wypowiedzi każdej z nas łatwo było wywnioskować, że był to szczególny czas Bożej łaski i Bożego działania w naszych sercach. Tego dnia odwiedziła nas matka generalna M. Dąbrówka Augustyn z którą podzieliłyśmy się naszymi doświadczeniami i wyraziłyśmy wdzięczność za dar tego skupienia.


s.M. Damiana Szmidt