Masz kłopoty? Przypatrz się!
Masz kłopoty? Przypatrz się!

VIII Niedziela Zwykła

"Nie troszczcie sie zbytnio"

 

LECTIO – CZYTAJ UWAŻNIE! Mt 6, 24 - 34


Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie. Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść i pić; ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom w powietrzu: nie sieją ani żną i nie zbierają do spichrzów, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one?
Kto z was przy całej swej trosce może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia? A o odzienie czemu się zbytnio troszczycie? Przypatrzcie się liliom na polu, jak rosną: nie pracują ani przędą. A powiadam wam: nawet Salomon w całym swoim przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc ziele na polu, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie o wiele pewniej was, małej wiary?
Nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? co będziemy pić? czym będziemy się przy odziewać? Bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy».

 

MEDITATIO – ROZWAŻ PRZECZYTANE SŁOWO!


Czy można zupełnie nie troszczyć się o swoje życie? Nie do tego zachęca Jezus. On mówi: „nie troszczcie się zbytnio...”. A więc trzeba mieć właściwą proporcję. Trzeba nam się troszczyć o codzienność, ale z wielkim zaufaniem względem Bożej Opatrzności, która zawsze nad nami czuwa. Trzeba mieć właściwą hierarchię wartości. Trzeba nam najpierw troszczyć się o Boże Królestwo i Jego sprawiedliwość a wtedy osiągniemy całą resztę. To ma być nasz priorytet, któremu podporządkowane są wszystkie inne troski i nasze działania. My zajmijmy się Jezusem, Jego Królestwem, rozszerzaniem Jego chwały a On zajmie się nami. Na pewno wtedy niczego nam nie zabraknie. Bóg jest hojny w obdarowywaniu nas miłością i tym wszystkim, czego potrzebujemy. On nigdy nie pozwoli się prześcignąć w swojej hojności. Trzeba nam tylko zaufać a to czasem stanowi dla nas problem
Pytajmy siebie:
- dlaczego czasem tak trudno mi zaufać?
- O co najbardziej się troszczę?


ORATIO – MÓDL SIĘ!


Panie Jezu, naucz mnie ufności w Twoją Opatrzność. Amen

 

ACTIO – WPROWADZAJ SŁOWO W CZYN!


Powierz Jezusowi wszystkie swoje troski i kłopoty. On pragnie się nimi zająć.

 

s. M. Damiana Szmidt