Matka Boża przy Żłóbku i bł. Edmund
Matka Boża przy Żłóbku i bł. Edmund

26 grudnia, w święto św. Szczepana ordynariusz kaliski ks. bp Edward Janiak nadał kościołowi pw. Matki Bożej przy Żłóbku w Kobylinie tytuł sanktuarium

 

 

 

Historia kultu Matki Bożej przy Żłóbku sięga XV wieku, kiedy to w 1456 roku Katarzyna, Wojciech i Mikołaj Kobylińscy, ówcześni właściciele miasta ufundowali kościół i klasztor. Wg kronik, syn dziedzica Kobylina – br. Klimak (Mikołaj Kobyliński) udał się do Rzymu, gdzie od Stolicy Apostolskiej otrzymał specjalne zezwolenie na tytuł kościoła „Matki Bożej przy Żłóbku”. Kościół pod tym wezwaniem erygowano w 1499 roku. Obecny, główny ołtarz z obrazem Matki Bożej przy Żłóbku powstał w XVIII wieku, kiedy miała miejsce gruntowna odbudowa świątyni.
 

Kult Matki Bożej przy Żłóbku był już rozwinięty w XIX w. Po burzliwych czasach historii kobylińskiego kościoła i klasztoru, na nowo był on pielęgnowany od lat 70-tych XX wieku. Matka Boża przy Żłóbku stała się Orędowniczką w wielu intencjach zanoszonych do Boga przez Jej wstawiennictwo, a matczyna opieka Maryi szczególnie towarzyszy rodzinom, małżeństwom oczekującym potomstwa i matkom w stanie błogosławionym.


 

 

 

Związek bł. Edmunda z obecnym sanktuarium jest oczywisty.DziennikuKorespondencji Bojanowskiego wielokrotnie jest wymieniony Kobylin. Znajduje się on w pobliżu takich miejscowości jak: Smolice, Czeluścin, Płaczkowo, Baszków, Pępowo. Są to miejsca związane z najbliższą rodziną Bojanowskiego, z jego ochronkami jak również ze znajomymi i  przyjaciółmi Edmunda.

Miasteczko Kobylin, często odwiedzali dziadkowie Edmunda: Hilary i Franciszka Umińscy. W 2000 r.mieszkańcy Kobylina ufundowali i umieścili w kruchcie kościoła tablicę pamiątkową z nazwiskami osób spoczywających w podziemiach. Wśród nich jest dziadek Bojanowskiego Hilary Umiński – Starosta Bielski, Ojciec Gen. Jana Nepomucena Umińskiego. Natomiast jeden ze znajdujących się w kościele konfesjonałów posiada wyrzeźbiony herb „Cholewa” i litery HUSB - co znaczy: Hilary Umiński Starosta Bielski.

W odpisie dokumentu zgonu Hilarego Umińskiego czytamy: 1791 dnia 29 czerwca zmarł Jaśnie Oświecony Pan Szlachetny Hilary Umiński właściciel dóbr Smolice, Czeluścin i innych. Patron i opiekun licznych kościołów. Odszedł mając swoich 52 lata, opatrzony świętymi sakramentami Kościoła. Ciało jego w kościele O.O. Bernardynów w Kobylinie, pod wielkim ołtarzem po stronie ewangelii dnia trzydziestego czerwca przy udziale licznego tłumu jest pochowane.

 

Biorąc po uwagę powyższe powiązania rodziny Edmunda z klasztorem kobylińskim należy wnioskować, że On sam dobrze znał tę świątynię. Ponadto z jego zapisek mamy informacje, że ochroniarki przybywały do Kobylina w celu wizyt u doktora i różnych załatwień na miejskim targu. On sam utrzymywał kontakt z niektórymi mieszkańcami i duchownymi Kobylina.


s.M. Laureta

Info o sanktuarium za: www.prowincja.panewniki.pl