Mieć wiarę, by zanurzyć się
Mieć wiarę, by zanurzyć się

Niedziela Miłosierdzia

"Podnieś rękę i włóż ja do mego boku"

 

LECTIO – CZYTAJ UWAŻNIE! J 20, 19 - 31

 

Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus wszedł, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane». Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: «Widzieliśmy Pana!» Ale on rzekł do nich: «Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę». A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: «Pokój wam!» Następnie rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym». Tomasz Mu odpowiedział: «Pan mój i Bóg mój!» Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś, bo Mnie ujrzałeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli». I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego.

 

MEDITATIO – ROZWAŻ PRZECZYTANE SŁOWO!


Dzisiejsza niedziela to Niedziela Miłosierdzia. W perspektywie Bożego Miłosierdzia spróbujmy spojrzeć na bohatera dzisiejszej Ewangelii – św. Tomasza. Jezus nazywa go niewierzącym. Jezus przychodzi do apostołów wieczorną porą. I chyba nie chodzi tu o końcówkę dnia. Raczej mowa tu o wewnętrznej kondycji apostołów. Siedzą oni zamknięci w wieczerniku z obawy przed Żydami. Jezus przychodzi do nich z darem pokoju, ale nie ma wśród nich Tomasza. Jezus jest gotowy przyjść specjalnie dla niego osiem dni później. Chce przyjść i pozwolić Tomaszowi zanurzyć palce w swoich ranach. Także dla nas Jezus przychodzi i chce byśmy swój grzech zanurzyli w Jego ranach. Tak jak do apostołów tak również do każdego z nas Jezus przychodzi z darem pokoju. Tylko On może podarować nam prawdziwy, głęboki pokój. Kiedy Tomasz spotkał zmartwychwstałego Jezusa wszystko w jego życiu się zmieniło. Wyznał swoją wiarę, głęboką i prawdziwą wiarę.  (na podstawie homilii ks. Krzysztofa Porosło)
Pytajmy siebie:
- jaka jest moja wiara?
- Dlaczego czasem nie potrafię zanurzyć mojego grzechu w ranach Jezusa?
- Co najczęściej zakłóca pokój mojego serca?


ORATIO – MÓDL SIĘ!


Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

 

ACTIO – WPROWADZAJ SŁOWO W CZYN!


Odmów koronkę do Bożego Miłosierdzia prosząc o pokój serca, o pokój w rodzinie, wspólnocie i na całym świecie.

 

s.M. Damiana Szmidt

X