Miejsce święte i Dom Boga
Miejsce święte i Dom Boga

LECTIO – CZYTAJ UWAŻNIE!

 

J 2, 13 - 22

 Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: «Weźcie to stąd, a nie róbcie z domu mego Ojca targowiska!» Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: Gorliwość o dom Twój pochłonie Mnie. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: «Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?» Jezus dał im taką odpowiedź: «Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo». Powiedzieli do Niego Żydzi: «Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?» On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy więc zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus.

 

MEDITATIO – ROZWAŻ PRZECZYTANE SŁOWO!

 

W dzisiejszym fragmencie Ewangelii widzimy Jezusa wchodzącego do swojej świątyni. Nie jest ona jednak traktowana w sposób godny i to powoduje reakcję Jezusa, którą nam sobie trudno wyobrazić. Świątynie stała się miejscem interesów. Kiedy zbliżała się Pascha wielu pielgrzymów przybywało do Jerozolimy, więc tak całkiem po ludzku patrząc, opłaciło się wtedy prowadzić handel. Jezus przyszedł, by zniszczyć ten system. Zapłaci za to swoim życiem. Świątynię nazywa domem Ojca, ale zaraz przyrównuje ją do swojego ciała. Jezus pokazuje, że dom Ojca stał się targowiskiem. Zawładnęli nim handlarze, którzy z pieniądza uczynili sobie bożka. Po tym wydarzeniu Żydzi domagają się znaku uzasadniającego postępowanie Jezusa. Kto nie wierzy, ten domaga się coraz to nowych znaków. Teraz jednak nie czas na kolejne znaki. To, czego Jezus dokonał okaże się jasne po Jego śmierci i zmartwychwstaniu. Jezus jest tym, który buduje. Po zmartwychwstaniu świadkowie dzisiejszego wydarzenia zrozumieją dobrze tę prawdę. Mimo, że wypowiedziane dziś przez Jezusa słowa nie były zrozumiane to jednak nie pozostały bezowocne. Uczniowie Jezus przypomnieli je sobie, gdy dokonały się zapowiedziane fakty. I to jeszcze bardziej umocniło ich wiarę. Trzeba nam dzisiaj zapytać się o nasze zachowanie w świątyni – czy jest ona dla mnie miejscem świętym, domem Boga?

 

ORATIO – MÓDL SIĘ!

 

Panie Jezus, Ty uczysz mnie dziś szacunku wobec świątyni, która jest Twoim domem. Spraw, abym zawsze godnie się w niej zachowywał i reagował, gdy inni próbują zachowywać się w niej niewłaściwie. Amen

 

ACTIO – WPROWADZAJ SŁOWO W CZYN!

 

Podziękuj Panu Jezusowi za twój kościół parafialny.

 

s.M. Damiana Szmidt