Miłość i Duch Święty
Miłość i Duch Święty

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Miłość to nie uczucie, ale konkretna postawa. Miłość ogarnia całą osobę i nadaje jej nowy sposób egzystencji. 

 

LECTIO – CZYTAJ UWAŻNIE! J 14, 15-16. 23b-26

 


Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze. Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje Mnie, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem».

 

MEDITATIO – ROZWAŻ PRZECZYTANE SŁOWO!


Miłość to nie uczucie, ale konkretna postawa. Miłość ogarnia całą osobę i nadaje jej nowy sposób egzystencji. Jezus mówi, że jeśli ktoś Go miłuje to będzie zachowywał Jego przykazania. Nie mówi, że będzie przestrzegał przykazań albo żył według przykazań, ale zachowywał. Zachowywać to strzec troskliwie, chronić, praktykować. To utożsamiać się z nimi. I to jest wyrazem miłości człowieka do Boga. Dziś tak wiele w nas wybiórczości. Jedne przykazania bez problemu przestrzegamy a inne traktujemy tak, jakby ich nie było i łatwo się usprawiedliwiamy, że inne czasy, że to już nie modne, że wszyscy tak robią. A Jezus wiernie i troskliwie powtarza: „Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania”. Nie niektóre, ale wszystkie. I dalej zapewnia tych, którzy Go kochają i zachowują Jego przykazania, że pośle im Ducha Świętego, Parakleta. W Liście św. Pawła do Galatów czytamy jakie są owoce Ducha Świętego. A są nimi: „miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie” Ga 5, 22-23. Uroczystość Zesłania Ducha Świętego Dziś przeżywamy uroczystość Zesłania Ducha Świętego, dlatego warto popatrzeć na swoje życie w perspektywie wymienionych owoców. Na ile one są obecne w naszym życiu, na tyle jesteśmy otwarci na działanie Parakleta, którego Jezus do nas posłał. Pytajmy dziś siebie:

- Czy zachowuję wszystkie przykazania?
- Którego z owoców Ducha Świętego u siebie nie dostrzegam?
- Jak wygląda moja współpraca z Duchem Świętym?

 

ORATIO – MÓDL SIĘ!


Przybądź, Duchu Święty,
Spuść z niebiosów wzięty
Światła Twego strumień.
Przyjdź, Ojcze ubogich,
Dawco darów mnogich,
Przyjdź Światłości sumień!
O najmilszy z Gości,
Słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie.
W pracy Tyś ochłodą,
W skwarze żywą wodą,
W płaczu utulenie.
Światłości najświętsza!
Serc wierzących wnętrza
Podaj swej potędze!
Bez Twojego tchnienia
Cóż jest wśród stworzenia?
Jeno cierń i nędze!
Obmyj, co nie święte,
Oschłym wlej zachętę,
Ulecz serca ranę!
Nagnij, co jest harde,
Rozgrzej serca twarde,
Prowadź zabłąkane.
Daj Twoim wierzącym,
W Tobie ufającym,
Siedmiorakie dary!
Daj zasługę męstwa,
Daj wieniec zwycięstwa,
Daj szczęście bez miary!
(sekwencja do Ducha Świętego)

 

ACTIO – WPROWADZAJ SŁOWO W CZYN!


Pamiętaj o codziennej modlitwie do Ducha Świętego

 

s.M. Damiana Szmidt