Młodzież
Młodzież

Religijnym wychowaniem obejmujemy młodzież, zwłaszcza żeńską, przygotowując ją do życia chrześcijańskiego oraz do pełnienia obowiązków w Kościele i społeczeństwie. Rozwijamy różne formy apostolstwa młodzieży. W tej pracy, szczególnie wśród dziewcząt pozaszkolnych, która ma na celu przygotowanie do przyszłych obowiązków, staramy się o kształtowanie światopoglądu chrześcijańskiego i chrześcijańskiej postawy życia poprzez organizowanie oaz, rekolekcji, wakacji, dni skupienia.

Konstytucje