Módl się z wiarą! O nowennie pompejańskiej
Módl się z wiarą! O nowennie pompejańskiej

Mam radość opowiedzieć o najsilniejszej modlitwie do Maryi, którą odkryłam nawiedzając wraz z moją wspólnotą bazylikę Najświętszej Maryi Panny w Pompei. Do tej pory nie słyszano, aby choć jedna osoba nie została obdarzona łaskami, o które prosiła po odmówieniu z wiarą tej Nowenny Pompejańskiej.

 

Od czego się zaczęło?

 

Sama Najświętsza Maryja Panna pouczała swoich czcicieli, co mają czynić, aby mogli odbierać łaski, na których im zależało. Opowiadają ludzie znany fakt ukazania się Matki Bożej nieuleczalnie chorej p. Fortunacie Agrelli z Neapolu (21 lat), do której powiedziała: „Każdym razem, gdy chcesz uzyskać ode mnie jakąś łaskę, odpraw na cześć moją 3 nowenny błagalne, odmawiając 15 tajemnic mojego Różańca, a potem odpraw 3 nowenny dziękczynne”. Fortunata Agrelli została cudownie uzdrowiona. Był to początek nabożeństwa, które polegało na odmawianiu całego Różańca Świętego przez 54 dni, zwanego „Nowenną nie do odparcia”.


Obraz Matki Bożej w dolinie pompejańskiej słynie cudami i łaskami od 1876r. W 1890r. nastąpiło uroczyste uznanie przez papieża Leona XIII cudów zdziałanych za przyczyną Matki Boskiej Pompejańskiej. Twórcą bazyliki, dzieł i nowego miasta Pompei jest bł. Bartolomeo Longo, który ukochał Maryję synowską miłością i rozpowszechnił do Niej nabożeństwo przez odmawianie Różańca Świętego. Do tej pory nie słyszano, aby choć jedna osoba nie została obdarzona łaskami, o które prosiła po odmówieniu z wiarą tej Nowenny Pompejańskiej.

 

Jak odprawiać Nowennę Pompejańską – rady praktyczne

 

1. Dzień, w którym rozpoczynamy Nowennę Pompejańską zaznaczamy w kalendarzu.
2. Nowenna Pompejańska trwa 54 dni. Każdego dnia przez 54 dni odmawiamy dawne 3 części Różańca Świętego (Radosną, bolesną i chwalebną). Jeśli ktoś chce, może odmówić cztery części – z tajemnicami światła.
3. Przed rozpoczęciem każdej z wszystkich trzech części Różańca Świętego wymieniamy najpierw intencję (krótko, zwięźle i tylko jedną intencję), a następnie mówimy: "Ten Różaniec odmawiam na Twoją cześć Królowo Różańca Świętego”.
4. Przez 27 dni (3x9 dni) odmawiamy tak zwaną część błagalną Nowenny Pompejańskiej, codziennie po ukończeniu każdej części Różańca Świętego odmawiamy następującą modlitwę:
„Pomnij o miłosierna Panno Różańcowa z Pompei, że nigdy nie słyszano, aby ktokolwiek z czcicieli Twoich, z Różańcem Twoim, pomocy Twej wzywający, miał być przez Ciebie opuszczony. Ach nie gardź prośbą moją o Matko Słowa Przedwiecznego, ale przez Święty Twój Różaniec i przez upodobanie, jakie okazujesz dla twej świątyni w Pompei wysłuchaj mnie dobrotliwie. Amen.”
5. Przez pozostałe 27 dni odmawiamy tak zwaną część dziękczynną Nowenny Pompejańskiej (3 nowenny dziękczynne), po ukończeniu każdej z trzech części Różańca Świętego odmawiamy następującą modlitwę:
„Cóż ci dać mogę o Królowo pełna miłości? Moje całe życie poświęcam Tobie – ile mi sił starczy będę rozszerzać cześć Twoją o Dziewico Różańca Świętego w Pompei, bo gdy Twej pomocy wzywałam\em, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę opowiadać o miłosierdziu, które mi wyświadczyłaś; o ile zdołam będę rozszerzać nabożeństwo do Różańca Świętego, wszystkim głosić będę jak dobrotliwie obeszłaś się ze mną, aby niegodni tak jak i ja – grzesznicy, z zaufaniem do Ciebie się udawali. O gdyby cały świat wiedział jak jesteś dobrą, jaką masz litość nad cierpiącymi, wszystkie stworzenia uciekałyby się do Ciebie. Amen.”
6. Niezależnie od modlitw końcowych, zapisanych w punktach 4 i 5 niniejszych „Rad praktycznych” każdą część Różańca Świętego kończymy – bezpośrednio po jej odmówieniu 3 – krotnym westchnieniem do Matki Bożej: „Królowo Różańca Świętego – módl się za nami.”
Ksiądz Prymas kard. Stefan Wyszyński tak napisał o Różańcu Świętym: „Różaniec to łańcuch bezpieczeństwa na stromej skale szczytów górskich. Nie wolno się zatrzymać na żadnej tajemnicy. Trzeba iść dalej. Bo pełnia życia jest u szczytu.”

 

Czy podołamy?

 

Jest to bardzo skuteczna Nowenna. Wymaga 54 kolejnych dni modlitwy, aby była ukończona i aby można było otrzymać od Maryi Panny prezent, jakiego potrzebujemy. Jeśli nie jesteśmy w pełni zdecydowani na otrzymanie tego, o co prosimy w Nowennie, prawdopodobnie nie podołamy modlitwie przez pełne 54 dni z rzędu. Kiedy zaczęłam odmawiać pierwszą nowennę pompejańską, podzieliłam się moją radością ze wspólsiostrą, a siostra ku mojemu zaskoczeniu odprawiła ich już 50. Prześcigajmy się w oddawaniu czci naszej Pani Niepokalanej i służmy Jej z radością.


s.M. Maksymiliana Dziubek