Modlitwa za Ojczyznę
Modlitwa za Ojczyznę

 

 

 

 

W tych trudnych i niebezpiecznych czasach,

gdy odczuwamy lęk i niepewność,

z ufnością modlimy się powierzając Bożej Opatrzności naszą Ojczyznę

 

 

 

Modlitwa za Ojczyznę – ks. Piotr Skarga SJ

 


Boże, Rządco i Panie narodów,

z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać,

a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej,

błogosław Ojczyźnie naszej,

by Tobie zawsze wierna chwałę przynosiła Imieniowi Twemu,

a syny swe wiodła ku szczęśliwości.

 


Wszechmogący wieczny Boże,

spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom

i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu,

swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie.
Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące,

by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze

i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego.