Na Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego
Na Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego

 

Chrystus zmartwychwstan jest,
Nam na przykład dan jest,
Iż mamy zmartwychpowstać,
Z Panem Bogiem królować, alleluja!

 

 

 

 

 

 

DROGIE  SIOSTRY  ASYSTENTKI,

CZŁONKOWIE  I  SYMPATYCY  STOWARZYSZENIA  „RODZINA BŁ. EDMUNDA  BOJANOWSKIEGO”.

 

 

Na  Święta  Paschalne  Zmartwychwstania  Chrystusa 

w  roku 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II i beatyfikacji  Prymasa Tysiąclecia Stefana  Wyszyńskiego

z serca życzę obfitości łask Chwalebnego Jezusa,

Jego miłości i pokoju, radości niewiast powracających  od pustego grobu Pana,

nadziei uczniów z Emaus, opieki Matki Najświętszej Odkupiciela, pogody ducha, optymizmu  i  dużo zdrowia.

 

 

 

 

Pozdrawiam z modlitwą i wdzięcznością za posługę w Rodzinie Bł. Ojca Założyciela i  pełnienie Jego charyzmatu.

Niech święci patronowie chronią nas od epidemii, nasz kraj i świat cały.

 

                                                                                  s.M. Patrycja Grodzieńska

                                                                                          /generalna asystentka Stowarzyszenia/

 

Wielkanoc 2020