Na wyżyny za Dobrym Pasterzem
Na wyżyny za Dobrym Pasterzem

„Jeśli chcesz(…) pójdź za mną”.

Pasterz daje nam swobodę wyboru.

Proponuje i zostawia wolność.

Bo Pasterz pragnie przyjaciół a nie niewolników.

W Tygodniu Modlitw o Powołania

módlmy się o przyjaciół dla Dobrego Pasterza.

 


Kim jest pasterz?


Na  obrazach zawsze ujmuje mnie widok  Jezusa niosącego na swych ramionach małego baranka… Pasterz to ktoś zwyczajny, myślę często niedoceniony. W czasach Chrystusa pasterz nie mógł być wiarygodnym świadkiem, był kimś przeciętnym, na pewno nie wyjątkowym. Jezus nadaje zwykłym zajęciom, prostym ludziom nowe znaczenie a właściwie to zadanie. Bądź zwyczajnie dobry.


Bo co robi pasterz?


Wstaje wcześnie rano i wkłada serce w to, co robi. Troszczy się, by owcom starczyło pokarmu, by były napojone, bezpieczne… kiedy trzoda choruje pielęgnuje ją, kiedy gdzieś odchodzi cierpliwie szuka, kiedy się zabłąka – uspokaja i przyprowadza do stada (Ez 34,11-16). Jak naśladować Jezusa Dobrego Pasterza?


Kochając powierzonych sobie jak On


Na pierwszym miejscu siebie. Troszcząc się o pokarm dla swego serca, o moje karmienie się Ciałem Chrystusa i Jego Słowem… O pielęgnowanie pięknych pragnień, o odnajdywanie wszelkich  źródeł w Bogu. Dalej to ufna modlitwa o uzdrowienie moich ran, zabliźnianie ich  w Sakramencie Miłosierdzia. Wreszcie moje powracanie do Wspólnoty… z której może czasem zdarza się odchodzić. Po drugie to odpowiedzialność za powierzonego mi człowieka.  To wierność i cierpliwość mimo wszystko. To przyprowadzanie do Kościoła, do Chrystusa. To zwalczanie słabości Mocą z Wysoka i bezinteresowna dobroć. To pragnienie bycia dla…


Co mówi Pasterz?


„Jeśli chcesz(…) pójdź za mną”. Pasterz daje nam swobodę wyboru. Proponuje i zostawia wolność. Bo Pasterz pragnie przyjaciół a nie niewolników. Jemu zależy na owcach i jest gotów dawać za nie życie, ochraniać w każdej sytuacji, najemnik natomiast chce po p rostu by były jego własnością. Usłyszenie głosu Jezusa to wielka radość serca. Odkrycie pragnienia, by pójść za Jezusem to bardzo ważny moment. Ale nasz Pan zachęca, by zrobić kolejny krok. By pójść za Nim w nieznane… On pociąga nas ku „Wyżynom” i pragnie być zawsze blisko w tej wędrówce.


s.M. Józefina Roczek