Najpiękniejsza z Niewiast w przedszkolu na Woli
Najpiękniejsza z Niewiast w przedszkolu na Woli


„Najpiękniejsza z Niewiast u nas w przedszkolu na Woli.”


„Przy boku” bł. Edmunda Bojanowskiego w naszej ochronce patronuje Najpiękniejsza z Niewiast, Maryja. Jej postać jest szczególnie bliska naszemu sercu. W Słowach: „Niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto Matka twoja" (J 19, 26b-27a) - Bóg uczynił Królową Nieba i Ziemi naszą Matką. Z tego względu na przedszkolnym placu została umieszczona figura Maryi, przypominająca o Jej żywej obecności w naszym życiu.

 

Niepokalanie Poczęta jest dla nas wzorem pokory i ufności wobec Boga, służby i ofiarności wobec bliźniego. Nabożeństwo Majowe było dobrą okazją, aby dokonać poświęcenia figury, aktu tego dokonał O. Kapelan Tadeusz Małachwiejczyk SAC. Podczas uroczystości został odczytany fragment: „Zróbcie wszystko cokolwiek wam powie” (J 2, 5). W ten sposób Matka Boża zachęciła nas do bezgranicznej ufności i służby Bogu. Na zakończenie dzieci złożyły wiosenne kwiaty pod figurą Maryi, oddając Jej należytą cześć.

 


Maryjo, Matko Boga, nasza Mamusiu, Ty przychodzisz do nas z otwartymi ramionami. A my, Twoje dzieci, wtulamy się w Twój Matczyny płaszcz, prosząc o Twoje orędownictwo dla naszej ochronkowej wspólnoty.

 

Marta Golimowska
Nauczyciel

 

 

 

WIĘCEJ FOTO>>>