Największe przykazanie
Największe przykazanie

Ewangelia (Mt 22, 34-40)

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

 

Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, wystawiając Go na próbę, zapytał: «Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?» On mu odpowiedział: «„Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem”. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Na tych dwóch przykazaniach zawisło całe Prawo i Prorocy».

 


Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?

 


Kochać Boga całym sercem – kochać Go sercem przepełnionym wdzięcznością, radością, pokojem, dobrem, ale także smutkiem, żalem, niepokojem, udręką. Kochać Go tym co w sercu piękne i szlachetne, ale także tym co trudne. Kochać całym sercem. Oddawać Mu te serce i prosić, by ciągle na nowo napełniał je całe sobą, by nie kochało połowicznie, ale całkowicie.

 

Kochać Go całą duszą i umysłem – myśleć o Nim, prosić, by był w naszych myślach, by nasze decyzje były przepełnione Jego myśleniem, byśmy myśleli dobrze, życzliwie, miłosiernie o Nim i o drugim człowieku, tak jak On myślał. Prośmy Go, by nasze myśli, były Jego myślami, by nasze serce było wypełnione całe Nim, a wtedy na pewno nie będziemy stawiać siebie ponad bliźniego i Jego dobra ponad nasze. Na tych dwóch i tylko dwóch przykazaniach zawisło całe Prawo i Prorocy. Nie kombinujmy po swojemu.

 

s.M. Dawida Sorokowska