Nastała cisza
Nastała cisza

XII Niedziela zwykła

On nigdy nie traci kontroli na światem, nad rzeczywistością, nad naszym życiem. On jest wierny.

 

 

LECTIO – CZYTAJ UWAŻNIE! Mk 4, 35 - 41


Owego dnia, gdy zapadł wieczór, Jezus rzekł do swoich uczniów: «Przeprawmy się na drugą stronę». Zostawili więc tłum, a Jego zabrali, tak jak był w łodzi. Także inne łodzie płynęły z Nim. A nagle zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź, tak że łódź już się napełniała wodą. On zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbudzili Go i powiedzieli do Niego: «Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy?» On, powstawszy, zgromił wicher i rzekł do jeziora: «Milcz, ucisz się!» Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza. Wtedy rzekł do nich: «Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże brak wam wiary!» Oni zlękli się bardzo i mówili między sobą: «Kim On jest właściwie, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?»

 

MEDITATIO – ROZWAŻ PRZECZYTANE SŁOWO!


Czy Bóg może być obojętny na los człowieka? Czy może milczeć, spać, gdy człowiek ginie? Dzisiejsza Ewangelia przedstawia nam niesamowitą scenę. Jezus zmęczony śpi w łodzie mimo szalejącej burzy. Apostołowie są wystraszeni, robią co tylko mogą, aby ratować sytuację. W pewnym momencie zauważają, że jest coraz gorzej i ich wysiłki na nic się nie zdają. I właśnie wtedy wołają do Jezusa o pomoc. Wołają jednak z wyrzutami, bo jakże On może spać, gdy oni giną? Czy może zginąć człowiek, który ma blisko siebie Jezusa? Nasz Pan dziś bardzo jasno i wyraźnie uczy nas, że nie. Nie zginie ten, kto jest blisko Jezusa. Jezus wypomina uczniom małą wiarę. On nigdy nie traci kontroli na światem, nad rzeczywistością, nad naszym życiem. On jest wierny. Jednym słowem ucisza burzę. I my przeżywamy w swoim życiu różne burze, przeciwności, trudności. Tak często próbujemy je sami rozwiązać. A Pan czeka, abyśmy Mu zaufali, zawierzyli i zawołali. On nie jest obojętny na nasz los. On chce nam nieustannie pomagać i prowadzić nas przez życie. Musimy Mu tylko na to pozwolić. Pytajmy dziś siebie:
- Jakie burze ostatnio przeszły przez moje życie?
- Jak się zachowuję, gdy doświadczam trudności?
- Jaka jest moja wiara i zaufanie?

 

ORATIO – MÓDL SIĘ


Panie, przymnóż mi wiary. Amen

 

ACTIO – WPROWADZAJ SŁOWO W CZYN!


Ucz się każdego dnia coraz bardziej ufać Jezusowi.

 

s.M. Damiana Szmidt