Nasze życie zmienia się, ale się nie kończy
Nasze życie zmienia się, ale się nie kończy

 

Dnia 10 sierpnia 2022 r.w Domu Prowincjalnym w Leśnicy licznie zgromadzone siostry Prowincji Opolskiej wraz z Matką Prowincjalną M. Maksymilianą Dziubek żegnały niespodziewanie zmarłą w 62 roku życia, wieloletnią przełożoną prowincjalną.

 

W drodze na miejsce wiecznego spoczynku towarzyszyły Zmarłej Siostrze przedstawicielki prawie wszystkich prowincji Zgromadzenia z Matką Generalną M. Dąbrówką Augustyn na czele oraz Matki Prowincjalne z Warszawy i Katowic.

 


Każda dobra dusza jest jako ta świeca - tymi słowami bł. Edmunda Bojanowskiego, O. Tomasz Ewertowski OMI, kapelan domu zakonnego w Porębie, rozpoczął homilię podczas uroczystości pogrzebowej śp. s.M. Eweliny Szuba. W koncelebrze kilkunastu kapłanów, pod przewodnictwem O. Antoniego Walisko OMI, sprawowana była Msza św., na wstępie której został odczytany list kondolencyjny przesłany przez ks. Biskupa Ordynariusza Opolskiego Andrzeja Czaję:

 


„ … w dniu jej pogrzebu łączę się z całą Prowincją Opolską Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej oraz Rodziną i Parafianami we wdzięczności składanej Bogu za dar jej ziemskiego życia i powołania.(…) Jezus daje wyraźną podpowiedź, jak należy rozumieć pracę na Niwie Pańskiej: Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono: Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinnyśmy wykonać (Łk 17,10). Patrząc na życie i posługę Siostry Eweliny, możemy z nadzieją przypuszczać, że podejmowane przez wiele lat zaangażowanie, zwłaszcza jako Przełożonej Prowincjalnej Zgromadzeniu oraz w Diecezji Opolskiej, stało się w rękach Pana dogłębnie użyteczne i zbawienne”.

 

 

Siostrę M. Ewelinę żegnała dotknięta smutkiem Rodzina, Jej Mama, rodzone Siostry, parafianie z Poręby, Leśnicy i rodzinnej Parafii św. Antoniego z Gliwic oraz Podopieczni i Pracownicy Dom Pomocy w Porębie. Po Mszy świętej kondukt pogrzebowy udał się na przyklasztorny cmentarz, gdzie ciało śp. s.M. Eweliny zostało złożone w grobie, pośród oczekujących zmartwychwstania zmarłych współsióstr.

 

Serdecznie dziękujemy Wszystkim za modlitwy i udział w liturgii pogrzebowej.