Ngaoundere
Ngaoundere

Ngaoundere

 

To miasto wzgórz i dolin, sięgające 1600m n.p.m. Od północy otacza je pasmo potężnych gór ze szczytem o tej samej nazwie, a w stronę południa teren łagodnie opada. Ze wzgórz okalających miasto wypływa kilka rzek, które nawadniają okolice w porze suchej. Cały region Ngaounéré posiada łagodny klimat. Pora deszczowa trwa od marca do listopada, średnia temperatura wynosi + 22 stopni C. Poza miastem i w całej okolicy widać stada bydła, których hodowlą zajmuje się pasterskie plemię Bororo. Miasto posiada uniwersytet, lotnisko, dwa szpitale, kilka szkół podstawowych i średnich. Wzrok przechodnia przyciągają liczne prywatne meczety z błyszczącymi kopułami, a szczególnie nowoczesny pałac lamida (lokalny książę). W mieście żyje wiele plemion zróżnicowanych językowo i religijnie, jednak większość stanowią nadal muzułmanie.

 

 

 

Posługa sióstr


Placówka w Ngaoundéré to nowicjat - dom formacyjny Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP. Siostry prowadzą również katechezy w szkole podstawowej i średniej, grupę biblijną i dzieci Cop’Monde. Towarzyszą duchowo Kobietom Miłosierdzia, Żywego Różańca i Stowarzyszeniu Rodzina bł. Edmunda Bojanowskiego.

 

 

Meczet i nowoczesny pałac lamida

 

 Jedna z ulic miasta

 

 Powrót po Niedzielnej Eucharystii na misję

 

 

Kościół parafialny pod wezwaniem Św. Józefa

 

 

 

Posługa sióstr

 

 

Spotkanie formacyjne

 

 

 

S. Regionalna, s. mistrzyni wraz z siostrami w formacji nowicjatu i junioratu.