Nie lękaj się
Nie lękaj się

Lectio divina

do XIX Niedzieli Zwykłej

Ewangelia (Mt 14, 22-33)

 

LECTIO – CZAS UWAŻNEGO CZYTANIA SŁOWA

Jezus chodzi po jeziorze

 

Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi  i wyprzedzili Go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a On sam tam przebywał. Łódź zaś była już o wiele stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był przeciwny. Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy Go kroczącego po jeziorze, zlękli się, myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Jezus zaraz przemówił do nich: «Odwagi! To Ja jestem, nie bójcie się!» Na to odezwał się Piotr: «Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie!» A On rzekł: «Przyjdź!» Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie, podszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się  i gdy zaczął tonąć, krzyknął: «Panie, ratuj mnie!» Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: «Czemu zwątpiłeś, człowiecze małej wiary?» Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed Nim, mówiąc: «Prawdziwie jesteś Synem Bożym».

 

MEDYTATIO - CZAS SŁUCHANIA SŁOWA SERCEM

 

Fragment Ewangelii przeznaczony na dzisiejszą niedzielę daje nam pewność, że Jezus jest z nami pośród naszych różnorodnych przeciwności. Uczniowie, czyli my w łodzi Kościoła często zmagamy się z problemami. Tak jak apostołowie doświadczamy oddalenia od brzegu, wielkich i niespokojnych fal czy wiatru, który niestety nie pomaga nam swoją siłą podróżować naprzód, ale jest nam przeciwny. Wśród tych wszystkich trudów i zmagań Jezus jest z nami i mówi nam: „Odwagi! To ja jestem, nie bójcie się!” Musimy sobie te słowa Jezusa często powtarzać, by w chwilach lęku nie zwątpić w Jego moc. Wierzę Panie, że zawsze jesteś przy mnie i wyciągasz do mnie swoją dłoń, która mnie ratuje i wspomaga. Wierzę, że Ty jesteś prawdziwie Synem Bożym.

 

 

ORATIO - CZAS MODLITWY SŁOWEM

 

Z Psalmu

Będę słuchał tego, co Pan Bóg mówi: *

oto ogłasza pokój ludowi i swoim wyznawcom.

Zaprawdę, bliskie jest Jego zbawienie †

dla tych, którzy Mu cześć oddają, *

i chwała zamieszka w naszej ziemi

 

Łaska i wierność spotkają się z sobą, *

ucałują się sprawiedliwość i pokój.

Wierność z ziemi wyrośnie, *

a sprawiedliwość spojrzy z nieba.

 

Pan sam szczęściem obdarzy, *

a nasza ziemia wyda swój owoc.

Sprawiedliwość będzie kroczyć przed Nim, *

a śladami Jego kroków zbawienie.

 

ACTIO - CZAS WPROWADZANIA  SŁOWA W CZYN

 

W różnych chwilach dnia postaram się powtarzać słowa Jezusa: „ Nie lękaj się”.

 

s.M. Dawida Sorokowska