Nie ma innej drogi
Nie ma innej drogi

Wierząc słowom Chrystusa: Wszystko co uczyniliście jednemu z braci moich najmniejszych Mnieście uczynili (Mt 25,40), służbę zwłaszcza dzieciom, ubogim i chorym uważamy za swój cel zasadniczy. Posługiwanie bliźnim jest dla nas wypełnieniem posłannictwa otrzymanego od Boga za pośrednictwem Kościoła, a zarazem droga prowadzącą do Boga, Któremu oddałyśmy się na wyłączną służbę

Konstytucje 3

 


Charyzmat bezinteresownej , prostej służby, jakim Pan Bóg obdarzył Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego stał się inspiracja i zasadniczym celem posługi dla Służebniczek. Owo ewangeliczne „ wszystko” jest zaproszeniem i zarazem wezwaniem do podjęcia posługi względem najbardziej potrzebujących – dzieci, ubogich i chorych. Dla Służebniczki to postawa otwartego serca i oczu na potrzeby tych najmniejszych – dziecka w ochronce, młodego człowieka poszukującego wzorca i sensu życia, rodzinę a także chorych, samotnych i bezdomnych. To ustawiczna formacja serca, gotowego „ wszystko” uczynić dla bliźniego z miłości do Jezusa. Co oznacza „wszystko” ? Dla mnie to oddawać swoje siły, zdolności, talenty, czas – całą siebie, by pochylić się nad tym, którego Boża Opatrzność postawi na drogach codzienności. Taka postawa i posługa, której najgłębszym motywem jest Jezus Chrystus, jest drogą do Boga. I nie ma innej drogi, jak tylko ta, na której naśladujemy Jezusa Chrystusa – sługę pokornego, cichego, pochylającego się nad człowiekiem.

 

sM. Leoncja Sziling