Nie mówmy kim chcielibyśmy by On dla nas był
Nie mówmy kim chcielibyśmy by On dla nas był

LECTIO – CZYTAJ UWAŻNIE! Mt 16, 13 - 20

 

Gdy Jezus przyszedі w okolice Cezarei Filipowej, pytaі swych uczniуw: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?» A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków». Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?» Odpowiedziaі Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego». Na to Jezus mu rzekół: «Błogosіawiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie». Wtedy surowo zabroniі uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem.

 

MEDITATIO – ROZWAŻ PRZECZYTANE SЈOWO!

 

Jezus pragnąc doprowadzić uczniów do osobistej refleksji i odpowiedzi, rozpoczyna dialog od pytania o innych – co oni myślą o Mnie? Co o Mnie mówią? Po rуżnych odpowiedziach uczniów, Jezus przechodzi do bezpośredniego pytania o zdanie uczniów. „A wy za kogo Mnie uważacie?” - to pytanie każdy z nas musi usłyszeć w głębi swojego serca. Jezus chce usłyszeć naszą odpowiedź właśnie na to pytanie – kim jestem dla ciebie? Podczas dzisiejszej modlitwy wejdźmy w głębię swojego serca i spróbujmy znaleźć odpowiedź  na pytanie Jezusa. Niech jednak nie będzie to odpowiedź życzeniowa, czyli nie mówmy kim chcielibyśmy by On dla nas był, ale niech to będzie odpowiedź szczera, wynikająca z naszego codziennego życia. Odkryjmy w Jezusie Boga, Mesjasza, Zbawiciela. I jeżeli taki obraz Jezusa jest zgodny z naszym przekonaniem, dziękujmy Bogu Ojcu, za to, że pozwolił nam rozpoznać Swojego Syna. Poparzmy na Piotra. Wsłuchajmy się w jego odpowiedź. Być może on sam do końca nie rozumiał tego, co powiedział, ale Jezus pochwalił go, gdyż przyjął natchnienie Ojca. I za to Piotr otrzymuje wielką nagrodę. Otwierajmy się każdego dnia na głos Boga w naszym sercu.

 

ORATIO – MÓDL SIĘ!

 

Panie Jezu pozwól mi rozpoznać w Tobie Bożego Syna, mojego Pana i Zbawiciela. Amen

 

ACTIO – WPROWADZAJ SŁOWO W CZYN!

 

Przeczytaj jakąś książkę lub artykuł na temat osoby Jezusa Chrystusa, by lepiej poznać kim On jest.

 

sM. Damiana Szmidt