Nie siedem, ale...
Nie siedem, ale...

Lectio divina
XXIV Niedziela zwykła
Ewangelia (Mt 18, 21-35)
Przebaczenie Boga uwarunkowane przebaczeniem drugiemu człowiekowi

 

 

LECTIO – CZAS UWAŻNEGO CZYTANIA SŁOWA


Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: «Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż siedem razy? Jezus mu odrzekł: Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby dług w ten sposób odzyskać. Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go: „Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam”. Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: „Oddaj, coś winien!” Jego współsługa padł przed nim i prosił go: „Okaż mi cierpliwość, a oddam tobie”. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego, wezwawszy go, rzekł mu: „Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą?” I uniósłszy się gniewem, pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu nie odda całego długu. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu».

 

MEDYTATIO - CZAS SŁUCHANIA SŁOWA SERCEM


Przebaczać w naszym sercu zawsze, to bardzo trudna sprawa. Każda ciężka sytuacja w życiu spowodowana czyimś nieodpowiednim zachowaniem względem nas pozostawia w naszym sercu ranę. Ty Panie Jezu mówisz nam dzisiaj, że chrześcijanin to człowiek, który przebacza zawsze, nie stawia warunków: „Przebaczę, jeśli…” Dla Ciebie nie ma „jeśli”, dla Ciebie zawsze jest: „Przebaczam”. Tak, jak On nam przebacza zawsze ilekroć tego zapragniemy, tak i my mamy odpuszczać i przebaczać. Proszę Cię Jezu o łaskę przebaczenia wszystkim i zawsze. Jezu ulituj się nade mną.

 

ORATIO - CZAS MODLITWY SŁOWEM


Błogosław, duszo moja, Pana, *
i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego.
Błogosław, duszo moja, Pana *
i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.
On odpuszcza wszystkie twoje winy *
i leczy wszystkie choroby.
On twoje życie ratuje od zguby, *
obdarza cię łaską i zmiłowaniem.
Nie zapamiętuje się w sporze, *
nie płonie gniewem na wieki.
Nie postępuje z nami według naszych grzechów *
ani według win naszych nam nie odpłaca.
Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią, *
tak wielka jest łaska Pana dla Jego czcicieli.
Jak odległy jest wschód od zachodu, *
tak daleko odsuwa od nas nasze winy.

 

ACTIO - CZAS WPROWADZANIA SŁOWA W CZYN


Jeśli mam kogoś, do kogo już dawno żywię urazę, postaram się w sercu Mu przebaczyć, a jeśli to możliwe to te przebaczenie też okazać.

 


s.M. Dawida Sorokowska