Niecodzienny gość w naszej wspólnocie w Edmonton
Niecodzienny gość w naszej wspólnocie w Edmonton

23 kwietnia 2024 r.

Małżonka Prezydenta Agata Kornhauser–Duda

odwiedziła Przedszkole

Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny NP

w Edmonton.

 

Spotkanie było okazją do rozmowy z najmłodszymi. Pierwsza Dama pytała dzieci o wymarzony zawód, czy lubią swoje przedszkole i o zabawy na świeżym powietrzu. Małżonka Prezydenta towarzyszyła dzieciom we wspólnych aktywnościach, jakimi były śpiew i zabawy. Następnie Agata Kornhauser–Duda odwiedziła starsze dzieci, które przedstawiły wiersz: „Kto Ty jesteś – Polak mały”. Dzieci wykonały także krakowiaka, występując w tradycyjnych, regionalnych strojach ludowych.

 

Pierwsza Dama przeczytała dzieciom jedną z ich ulubionych bajek, której przesłaniem jest to, że prawdziwa przyjaźń przetrwa wszystko. Tego także dotyczyła rozmowa z najmłodszymi, którzy chętnie opowiadali o swoich relacjach z rówieśnikami, przyjaźniach. Nie brakowało także rozmów o ulubionych zajęciach dzieci oraz o najchętniej śpiewanych w przedszkolu piosenkach.

 

 

 

 

 

Wizytę zwieńczyło spotkanie z Siostrami Służebniczkami NMP, które prowadzą placówkę. Rozmowa była okazją do zapoznania się z historią przedszkola, Zgromadzenia i z m.in. edukacyjną działalnością sióstr. Agata Kornhauser–Duda podziękowała Siostrom za ich pracę oraz działalność na rzecz wychowania dzieci, a także podkreśliła wyjątkowość miejsca.

 

Bardzo dziękuję Siostrom, że mogłam odwiedzić to przedszkole,

w którym panuje tak wspaniała i cudowna atmosfera.

Dziękuję Siostrom za wszystko, co robicie, za troskę o najmłodszych

oraz trud wychowywania i kształcenia dzieci – powiedziała.

 

Do przedszkola uczęszczają dzieci różnych narodowości, w tym dzieci pochodzące z Rwandy. Pierwsza Dama w rozmowie z Siostrami podzieliła się wrażeniami z realizowanej w lutym wizycie Pary Prezydenckiej w krajach Afryki. Wówczas Małżonka Prezydenta odwiedziła różne palcówki prowadzone przez polskie siostry oraz misjonarzy.

 

Jestem pełna uznania dla posługi polskich misjonarzy i misjonarek za granicą

– powiedziała Małżonka Prezydenta.

 


Pierwsza Dama przybliżyła Siostrom swoją działalność, realizowaną zarówno w kraju, jak i za granicą, w tym spotkania z Polonią. Wspomniała, że wizyty zagraniczne, podczas których towarzyszy Panu Prezydentowi, są często okazją do spotkań z Polakami mieszkającymi poza granicami kraju oraz do odwiedzenia polonijnych placówek edukacyjnych. Małżonka Prezydenta opowiedziała także o szczegółach corocznej Akcji Pomoc Polakom na Wschodzie oraz o niedawnych wizytach, zrealizowanych w ramach tej akcji, m.in. na Ukrainie.

 

***

 

Przedszkole SISEM w Edmonton działa od 1972, do Edmonton pięć sióstr w odpowiedzi na prośbę Ojca Stanisława Wachowicza i edmontońskiego arcybiskupa Antoniego Jordana. Obecnie jedenaście Sióstr Służebniczek w Edmonton od 45 lat znakomicie służy społeczności w wielu przedsięwzięciach, czy jest to prowadzenie wspaniale funkcjonującego przedszkola SISEM, jako nauczycielki w szkołach, pomoc dla osób starszych i chorych, zapewniając jednocześnie edukację religijną i duchowe wsparcie dla wspólnoty kościelnej.

 

Treść i fot za: www.prezydent.pl