Niedziela Miłosierdzia
Niedziela Miłosierdzia

Oktawę Zmartwychwstania Pańskiego, największego święta w Kościele katolickim, kończy Niedziela Miłosierdzia Bożego zwana powszechnie świętem Miłosierdzia Bożego. Ustanowienia tego święta domagał się Jezus w objawieniach św. Siostry Faustyny, gdy wiele razy mówił, że pragnie, aby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia: „Pragnę – mówił – aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii Świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski; niech się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jako szkarłat” (Dz. 699).

 

 

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA

NIECH BĘDZIE DLA KAŻDEGO Z NAS SZCZEGÓLNYM SPOTKANIEM Z PANEM JEZUSEM,

KTÓRY PRAGNIE NA KAŻDEGO WYLAĆ MORZE ŁASK!

 

Więcej:


www.faustyna.pl>>>

 

 

Z Dzienniczka św. siostry Faustyny Kowalskiej

KARTKA DLA CIEBIE:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

foto: pixabay.com