Niepojęte, bo darmowe
Niepojęte, bo darmowe

XI Niedziela Zwykła

"Odpuszczone są jej liczne grzechy"

 

LECTIO – CZYTAJ UWAŻNIE! Łk 7, 36- 8,3


Jeden z faryzeuszów zaprosił Go do siebie na posiłek. Wszedł więc do domu faryzeusza i zajął miejsce za stołem. A oto kobieta, która prowadziła w mieście życie grzeszne, dowiedziawszy się, że jest gościem w domu faryzeusza, przyniosła flakonik alabastrowy olejku, i stanąwszy z tyłu u nóg Jego, płacząc, zaczęła łzami oblewać Jego nogi i włosami swej głowy je wycierać. Potem całowała Jego stopy i namaszczała je olejkiem.
Widząc to faryzeusz, który Go zaprosił, mówił sam do siebie: «Gdyby On był prorokiem, wiedziałby, co za jedna i jaka jest ta kobieta, która się Go dotyka, że jest grzesznicą».  Na to Jezus rzekł do niego: «Szymonie, mam ci coś powiedzieć». On rzekł: «Powiedz, Nauczycielu».  «Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden winien mu był pięćset denarów, a drugi pięćdziesiąt. Gdy nie mieli z czego oddać, darował obydwom. Który więc z nich będzie go bardziej miłował?»  Szymon odpowiedział: «Sądzę, że ten, któremu więcej darował».
On mu rzekł: «Słusznie osądziłeś». Potem zwrócił się do kobiety i rzekł Szymonowi: «Widzisz tę kobietę? Wszedłem do twego domu, a nie podałeś Mi wody do nóg; ona zaś łzami oblała Mi stopy i swymi włosami je otarła. Nie dałeś Mi pocałunku; a ona, odkąd wszedłem, nie przestaje całować nóg moich. Głowy nie namaściłeś Mi oliwą; ona zaś olejkiem namaściła moje nogi. Dlatego powiadam ci: Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. A ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje».  Do niej zaś rzekł: «Twoje grzechy są odpuszczone».
Na to współbiesiadnicy zaczęli mówić sami do siebie: «Któż On jest, że nawet grzechy odpuszcza?»
On zaś rzekł do kobiety: «Twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju». Następnie wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o królestwie Bożym. A było z Nim Dwunastu oraz kilka kobiet, które uwolnił od złych duchów i od słabości: Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło siedem złych duchów; Joanna, żona Chuzy, zarządcy u Heroda; Zuzanna i wiele innych, które im usługiwały ze swego mienia.


MEDITATIO – ROZWAŻ PRZECZYTANE SŁOWO!


Zachowanie kobiety z dzisiejszej Ewangelii budzi niepokój w sercu faryzeusza Szymona. Rzeczywiście zachowanie to nie było naturalne, co więcej nawet wydawać by się mogło, że było nie na miejscu. A jednak Jezus patrzy na to inaczej... Dlaczego? Jak? Wydaje się, że kobieta odkryła prawdę o Mistrzu z Nazaretu, że poznała kim jest Jezus i doświadczyła głębokiego nawrócenia. Jezus wobec myśli faryzeusza dokonuje porównania zachowania kobiety i faryzeusza. Nie po to, by pokazać im ich grzechy, ale by pokazać jak bardzo są obdarowani. A dar domaga się wdzięczności. Ten, kto więcej otrzymał powinien bardziej kochać i być wdzięcznym. Nie do końca jasne i zrozumiałe są dla nas zdania: „Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. A ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje”. Niektórzy interpretują je w ten sposób, że miłość ma moc odpuszczania grzechów. Przebaczenie więc byłoby skutkiem miłości grzesznej kobiety. Inni uważają, że ta grzesznica wcześniej doświadczyła Bożego przebaczenia a teraz przyszła, by okazać wdzięczność i miłość. A więc miłość byłaby skutkiem przebaczenia. Dłużnik, któremu darowane zostały większe długi okazuje większą wdzięczność i miłość, niż ten, któremu mniej darowano. Kobieta bardzo kocha, ponieważ wiele jej przebaczono. Przebaczenie Boże, będące łaską daną nam za darmo, wyprzedza wszelkie działanie człowieka. Otwórzmy więc nasze serce na dar Bożego przebaczenia. Trwając w Roku Nadzwyczajnego Jubileuszu prośmy Pana o głębokie doświadczenie Jego miłosierdzia.

Pytajmy siebie:
- jakie jest moje doświadczenie Bożego miłosierdzia? Z czego ono wynika?
- Kiedy ostatnio szczerze i głeboko skorzystałem z sakramentu pokuty?
- Jak się do niego przygotowuję i jak go przeżywam?


ORATIO – MÓDL SIĘ!


Panie Jezus, dziękuję za dar Twojej przebaczającej, miłosiernej miłości. Pozwól mi coraz głębiej korzystać z sakramentu pojednania. Otwórz moje serce na dar Twojego przebaczenia. Amen

 

ACTIO – WPROWADZAJ SŁOWO W CZYN!


Jeżeli czujesz taką potrzebę przygotuj się dobrze do sakramentu pokuty i w najbliższym czasie skorzystaj z tej niezwykłej łaski.

 

s.M. Damiana Szmidt