Niesłowne "tak" i nawrócone "nie"
Niesłowne

LECTIO – CZYTAJ UWAŻNIE!

 

Mt 21, 28 - 32
Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: "Dziecko, idź dzisiaj i pracuj w winnicy!" Ten odpowiedział: "Idę, panie!", lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: "Nie chcę". Później jednak opamiętał się i poszedł. Któryż z tych dwóch spełnił wolę ojca?» Mówią Mu: «Ten drugi». Wtedy Jezus rzekł do nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wyście mu nie uwierzyli. Celnicy zaś i nierządnice uwierzyli mu. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć.

 

MEDITATIO – ROZWAŻ PRZECZYTANE SŁOWO!

Pan Jezus ujawnia nam dziś słuchacza, który nie chce się nawrócić. Jest jak ów brat, który mówi „tak”, a nie czyni tego na co się zgodził. Człowiek, który nie pełni woli Bożej traci w sobie Jego podobieństwo. Oddala się od Boga. Nie wiemy dlaczego drugi syn zmienił zdanie i poszedł. Pożałował pierwszej decyzji. Żal jest początkiem przemiany, nawrócenia. Pierwszy syn nie czuł się synem. Mówi do ojca „panie”. Nie odważył się odmówić. Czasem ludzie bardzo religijni czują się zobowiązani do tego, by podobać się Panu Bogu. Robią wszystko z obowiązku. Ale z obowiązku nie można kochać. Ten syn także nie chciał iść pracować, ale nie miał odwagi tego wyrazić. I kiedy tamten zmienia swoją postawę na lepszą, ten zdecydowanie tego nie czyni. Przytoczona przez Jezusa przypowieść wyraża głęboką prawdę o nas samych. Jesteśmy podobni do jednego z tych dwóch synów. Albo mówimy „tak” i nie czynimy, albo mówimy „nie” i mamy szansę się nawrócić. Pan Jezus po wypowiada ostre słowa o tym, ze celnicy i nierządnice wchodzą do Królestwa niebieskiego przed tymi, którzy uważają się za sprawiedliwych a nimi nie są. Grzesznicy uwierzyli. A jak wygląda moja wiara? Do którego z tych synów mogę się dziś porównać?

 

ORATIO – MÓDL SIĘ!

Panie daj mi poznać prawdę o mnie samym. Pokaż co muszę zmienić, by stawać się coraz bardziej podobnym do Ciebie. Uzdrów we mnie to wszystko, co uzdrowienia potrzebuje. Daj mi poznać Twoją wolę i chętnie ją wypełniać. Amen.

 

ACTIO – WPROWADZAJ SŁOWO W CZYN!

Zastanów się w czym jeszcze nie wypełniasz woli Bożej i jak drugi syn zmień swoją postawę.

 

sM. Damiana Szmidt