Nim udał się w podróż, przywołał ich...
Nim udał się w podróż, przywołał ich...

XXXIII Niedziela zwykła
Ewangelia (Mt 25, 14-30)
Przypowieść o talentach


Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza:

 

Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść: «Podobnie jest z królestwem niebieskim jak z pewnym człowiekiem, który mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w obieg i zyskał drugie pięć. Tak samo i ten, który dwa otrzymał; on również zyskał drugie dwa. Ten zaś, który otrzymał jeden, poszedł i, rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana. Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: „Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem”. Rzekł mu pan: „Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana!” Przyszedł również i ten, który otrzymał dwa talenty, mówiąc: „Panie, przekazałeś mi dwa talenty, oto drugie dwa talenty zyskałem”. Rzekł mu pan: „Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana!” Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: „Panie, wiedziałem, że jesteś człowiekiem twardym: żniesz tam, gdzie nie posiałeś, i zbierasz tam, gdzie nie rozsypałeś. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność!” Odrzekł mu pan jego: „Sługo zły i gnuśny! Wiedziałeś, że żnę tam, gdzie nie posiałem, i zbieram tam, gdzie nie rozsypałem. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz – w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”».

 

 

Zapewne wiele razy słyszeliśmy o przeczytanej przed chwilą Ewangelii, w której hojny właściciel rozdaje swoim sługom talenty - każdemu według jego zdolności. Daje po to, by je pomnożyć, rozwinąć, a nie po to, aby zmarnować, zakopać i zapomnieć. Talenty, które dostaliśmy mają rozwijać nas i służyć innym, wtedy są pomnożone. Jeśli zostawiamy dar od Boga tylko dla siebie, to tak jakbyśmy go zakopali w naszym sercu. Nie zostanie on pomnożony, ponieważ nikt inny się nim nie ucieszy, ani się nie ubogaci. Jeśli coś przekazujemy, czymś się dzielimy, to zostaje pomnożone. To co podzielone, staje się pomnożone. Każdy z nas został obdarowany i każdy będzie z tego rozliczony. Obyśmy na miarę swoich zdolności potrafili dobrze wykorzystać dary udzielone nam przez Boga.


Panie Jezu, daj nam odwagę dzielenia się tym, co otrzymaliśmy od Ciebie, oraz potrzebne łaski do rozwoju, byśmy byli coraz bardziej podobni do Ciebie i wolni od lęku.

 

s.M. Dawida Sorokowska