Nowenna do bl. Edmunda
Nowenna do bl. Edmunda

 

Podane tu modlitwy i teksty sa wskazówką jak można przez 9 dni

modlić się za wstawiennictwem

błogosławonego Edmunda Bojanowskiego.

Nowenna możemy także przygotować się na liturgiczne wspomnienie

błogosławionego przypadające na dzień jego śmierci 7 sierpnia.

Nowenna zawiera fragmenty wypowiedzi bł. Edmunda,

co służy pomoca do głębszego poznania Jego życia.

Odprawianie jej wymaga wierności, wytrwałości i zaufania

 

 

 

Sposób odpawiania nowenny:

Odmawiamy codziennie modlitwy przypadające na kolejny dzień. Rozważamy jej treść. Następnie módlmy się:

Zdrowaś Maryjo...

Błogosławiony Ojcze Edmundzie - módl się za nami