Nowenna do bł. Edmunda Bojanowskiego
Nowenna do bł. Edmunda Bojanowskiego

Modlitwy i rozważania zawarte w Nowennie poprowadzą nas przez 9 koleinych dni drogami życia i wiary błogosławionego Edmunda Bojanowskiego. Niech to duchowe przygotowanie pomoże każdemu z nas, odnowić w głębi własnego serca świadome przeżywanie codzienności "pisanej Ewangelią".

 

 

 

 

Może nam także towarzyszyć konkretna intencja zanoszona do Boga przez wstawiennictwo błogosławionego Edmunda.

 

Boże, Ojcze Niebieski, dawco i źródło wszelkiego dobra, proszę Cię za wstawiennictwem Błogosławionego Edmunda, który całym sercem Cię miłował, w Tobie bezgranicznie pokładał nadzieję i niczego w swym życiu Ci nie odmówił, o udzielenie mi łaski................

Ufając w pośrednictwo Niepokalanej Służebnicy Pańskiej, błagam, by Błogosławiony Twój Edmund, opiekun dzieci, ubogich i chorych, stał się dla Ludu Bożego świętym orędownikiem we wszystkich jego potrzebach. Amen.

 

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

 

Dzień 1. Bł. Edmund – ufający Bożej Opatrzności


Błogosławiony Edmundzie, wiele razy dałeś wyraz twej niezachwianej ufności w Bożą Opatrzność. Wyrażając zachwyt nad dobrocią Boga, Jego przewidującym i mądrym prowadzeniem, podejmowałeś zadania po ludzku przekraczające twoje siły. Wiedziałeś, że jesteś narzędziem w ręku Boga i w chwilach trudnych czerpałeś siłę z wiary w Bożą moc, która owocowała głęboką wdzięcznością: „Wieczorem do modlitw moich zwyczajnych dodałem serdeczne modły dziękczynne za dzień [...], w którym mi Bóg tyle miłosierdzia i swej cudownej Opatrzności okazał".

 

Naucz nas Błogosławiony Edmundzie zaufać Bogu, abyśmy nie ulegali zwątpieniu, uproś nam wiarę, abyśmy dostrzegali cudowne sprawy Bożej Opatrzności. Amen.

 

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

 

Dzień 2. Bł. Edmund – gorliwy czciciel Eucharystii

 

Błogosławiony Edmundzie, dla ciebie Eucharystia była centrum życia, najważniejszym momentem dnia. Z ołtarza czerpałeś moc Boga potrzebną na każdą chwilę, doceniałeś wielką wartość częstej Komunii św. i przyjmowałeś ją, jako największy skarb Bożej miłości. Trwając przed Najświętszym Sakramentem długie godziny, czerpałeś siły do posługi bliźniemu, jako samemu Jezusowi.

 

Gorliwy Czcicielu Eucharystii, wspomóż nas przykładem swej żarliwej modlitwy i ucz nas rozumienia i umiłowania tej wielkiej Tajemnicy wiary. Spraw swoim wstawiennictwem, byśmy posilając się Chlebem Życia, doszli do ostatecznego celu – do uczestnictwa w życiu Trójcy Przenajświętszej. Amen.

 

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

 

Dzień 3. Bł. Edmund – oddany czciciel Maryi Niepokalanej

 

Błogosławiony Edmundzie, całe twoje życie naznaczone było głęboką czcią do Matki Bożej. Wiedziałeś nauczony doświadczeniem, że Jej można zaufać. Do Niej przychodziłeś w każdej radości i smutku, Jej zawierzałeś swoje dążenia i plany, rozważałeś tajemnice Jej życia.

 

Czcicielu Bogarodzicy, uproś nam łaskę kochania Maryi jak ty Ją kochałeś. Pomóż nam „wziąć Ją do siebie", aby uczyła nas wytrwałości w wierze i wprowadzała Ducha Syna Swego – Chrystusa w codzienność naszego życia i naszych rodzin. Amen.

 

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

 

Dzień 4. Bł. Edmund – człowiek żarliwej modlitwy

 

Błogosławiony Edmundzie, całe twoje życie było przepojone prostą i głęboką modlitwą. Umiejętność obcowania z Bogiem, usilne szukanie i pełnienie Jego woli czyniły cię wiernym synem Kościoła i czytelnym znakiem zbawczej łaski Chrystusa oraz dawały skuteczność podejmowanej pracy apostolskiej.

 

Błogosławiony Orędowniku, uproś nam u Boga łaskę nieustannej i gorliwej modlitwy, abyśmy pracując dla bliźnich zgodnie ze swym powołaniem, starali się o rozwój w sobie życia Bożego otrzymanego na chrzcie św. Amen.

 

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

 

Dzień 5. Bł. Edmund – człowiek prostego serca

 

Błogosławiony Edmundzie, ty odkryłeś wartość i piękno Ewangelicznych postaw. W ich duchu wzrastałeś i kształtowałeś wspólnoty Służebniczek Maryi. Wsłuchiwałeś się w tchnienie Ducha Prawdy i Miłości, by stawać się czytelnym znakiem i świadkiem Ewangelii.

 

Nasz Orędowniku, wyjednaj nam u Boga dar prostego i pokornego serca. Ucz nas prawdy i prawości w stylu życia, w słowie i działaniu, aby ci, którzy nas spotkają rozpoznawali w nas Chrystusa. Amen.

 

 

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

 

Dzień 6. Bł. Edmund – serdecznie dobry człowiek

 

Błogosławiony Edmundzie, w pamięci ludzi zapisałeś się jako człowiek pełen miłosierdzia, niezaniedbujący żadnej okazji do jego pełnienia. Przez twoje ręce Bóg okazywał swoją Opatrzność wobec dzieci, chorych, ubogich, pogardzanych i przegranych w oczach tego świata.

 

Wyjednaj nam dar „wyobraźni miłosierdzia", łaskę serca otwartego, byśmy w potrzebujących dostrzegali Oblicze Chrystusa. „Serdecznie dobry człowieku", módl się za nami, aby u schyłku życia i o nas można było powiedzieć: całe ich życie „to jeden wątek miłości, to ciągła pamięć o tym, który cierpi, a zapomnienie o sobie, to ustawiczne miłosierdzie". Amen.

 

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

Dzień 7. Bł. Edmund – wzór cierpliwości w przeciwnościach

 

Błogosławiony Edmundzie, w swoim życiu wielokrotnie doznawałeś różnych sytuacji trudnych; przeżywałeś je na kolanach, polecając się Bogu: „Poszedłem zanieść Bogu w ofierze moje rozbolałe serce. Modliłem się gorąco, ale nie słowami, nie myślą, tylko wyprężonym uczuciem całego serca i duszy. Prosiłem Boga najmiłosierniejszego, aby dał mi łaskę wytrwałości i zupełnego zgadzania się z Jego Wolą świętą". Twój przykład życia pokazuje nam, że warto zawierzyć Bogu i dać się Jemu prowadzić, bo Bóg jest miłością i troszczy się o wszystko, co nam jest potrzebne i daje nam więcej darów niż oczekujemy.

 

Naucz nas, ukochany Patronie, takiej cierpliwości w chwilach próby, jaką ty miałeś, byśmy zwycięsko pokonali przeciwności życia i spotkali się z tobą na uczcie wiecznej radości w niebie. Amen.

 

 

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

 

Dzień 8. Bł. Edmund – jednoczący wielu wokół dobra

 

Błogosławiony Edmundzie, wiedziony pełnym wrażliwości rozeznaniem potrzeb wiedziałeś, że sam nie zaradzisz ludzkiej nędzy. Poszerzałeś krąg ludzi dobrej woli w przekonaniu, że świadectwo miłości we wspólnocie zgromadzonej w imię Chrystusa, jest gwarancją owocnego apostolstwa.

 

Naucz nas takiej otwartości i trwania w miłości, jaka raduje Boże Serce i skutecznie gromadzi wielu wokół dobra, stając się źródłem Bożego błogosławieństwa. Amen.

 

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

Dzień 9. Bł. Edmund – duchowy ojciec dla wielu


Błogosławiony Edmundzie, jesteś dany Kościołowi jako przykład świeckiego chrześcijanina, który żył w pełni tajemnicą chrztu świętego. Heroiczny świadku Ewangelii, zostawiłeś nam przejrzysty, czytelny znak, jak we wszystkich działaniach kierować się pragnieniem, by wszyscy ludzie stali się uczestnikami odkupienia. Powołany do duchowego ojcostwa czerpałeś moc z wewnętrznego zjednoczenia z Ojcostwem Boga. Dziękujemy ci za świadectwo dojrzałej odpowiedzialności, za wyjątkowy przykład ofiarnej i mądrej pracy dla człowieka, Ojczyzny i Kościoła.

 

Potrzebujemy twego serca i ojcowskiej dłoni, która prowadzić nas będzie bezpiecznie wśród współczesnych przeciwności świata i doda nam odwagi w obronie – tak zagrożonego dziś – życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci. Wspomagaj nas w pielgrzymce wiary, pochyl się nad nami z miłością i oręduj u Ojca Przedwiecznego, aby nasze osobiste powołanie było służbą życiu i szerzeniem cywilizacji miłości. Amen.

 

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...