Nowi czlonkowie Stowarzyszenia
Nowi czlonkowie Stowarzyszenia

W sobotę 10 czerwca 2017 roku w Domu Prowincjalnym w Warszawie odbyła się piękna uroczystość przyjęcia do Stowarzyszenia „Rodzina bł. Edmunda Bojanowskiego” 22 nowych członków ze wspólnoty w Siedlcach i 4 osób ze wspólnoty warszawskiej. Podczas Mszy świętej sprawowanej w samo południe przez o. Leona Nieściora OMI,  kandydaci w darach przynieśli swoje deklaracje,  odmówili  akt oddania Matce Bożej, który złożyli następnie  na ręce Matki Prowincjalnej M. Teofanii Golec i s. wikarii M. Hiacynty Kaźmierczak,  otrzymując od nich Statut Stowarzyszenia, medaliki: Matki Bożej i bł. Edmunda Bojanowskiego oraz legitymację członkowską. Po ceremonii przyjęcia wszyscy zostali zaproszeni do refektarza, gdzie Matka Prowincjalna M. Teofania Golec wręczyła im  Katechizmy Kościoła Katolickiego. Uroczystość zakończyła się wspólną Koronką do Miłosierdzia Bożego. W wydarzeniu tym wzięła udział s.M. Patrycja Grodzieńska odpowiedzialna za Stowarzyszenie, s.M. Bernadeta Wadowska – asystentaka grupy z Warszawy i s.M. Faustyna Bisewska z Siedlec.


s.M. Hiacynta Kaźmierczak