Nowicjat „U ŹRÓDŁA”
Nowicjat „U ŹRÓDŁA”

W dniach 17-19.02.2023 r.spotkałyśmy się w kolebce naszego Zgromadzenia, by tam przyjrzeć się historii przybycia sióstr służebniczek na Śląsk. Ten bogaty czas, oprócz przekazywanej nam wiedzy przez s.M. Lauretę Turek i s.M. Wirgilię Bogatka, był dla nas okazją, aby dosłownie: dotknąć i zobaczyć to, co pozostawił nam Ojciec Założyciel i pierwsze służebniczki.

 

 

Już w piątek ruszyłyśmy szlakiem naszej historii. Badając okoliczności, w których Boża Opatrzność skierowała drogi naszego Zgromadzenia na Śląsk, poznając sylwetki osób bardzo zaangażowanych w sprowadzenie sióstr tj. o. Władysław Schneider czy ks. Walenty Rimel, dostrzegałyśmy wyraźne pragnienie Boże, które dzięki otwartości Ojca Edmunda, mogło stać się rzeczywistością. Będąc w miejscu, gdzie mieszkały nasze siostry, odwiedzając kościół Matki Bożej Wniebowziętej, jak i przebywając w Izbie Pamięci, łatwo można było wczuć się w klimat panujący tam w 1866 r., czyli w czas kiedy „to wszystko się zaczęło”.

 

 

Sobotnim popołudniem ruszyłyśmy śladami bł. Edmunda na Górę św. Anny, gdzie o. Jonasz Marian Pyka OFM, gwardian tamtejszej wspólnoty, przybliżył nam historię sanktuarium. Zatrzymałyśmy się także w naszym klasztorze pod patronatem św. Władysława. Słuchając „żywej historii” naszych starszych sióstr, budowałyśmy się ich gorliwością, zaangażowaniem i wiernością powołaniu. Wyczuwałyśmy jak nas „zapalają” do troski i odpowiedzialności o przyszłość Zgromadzenia. Nie zabrakło również momentu, w którym mogłyśmy stanąć nad grobami naszych poprzedniczek, m.in. s. Anny Böhm. Modlitwą wyraziłyśmy wdzięczność za ich życie i posługę. Odwiedziłyśmy dwa cmentarze w Leśnicy, a na koniec sobotniej wędrówki udałyśmy się do domu prowincjalnego, gdzie zostałyśmy jak zawsze bardzo serdecznie przyjęte! Ten dzień zakończyłyśmy w klimacie refleksji i zadumy, czytając i zgłębiając nekrologi naszych sióstr, przy czym dzieliłyśmy się również wspomnieniami o siostrach, które znałyśmy osobiście, a które już dziś cieszą się oglądaniem Boga. Każda z nich tworzyła nasze Zgromadzenie. Dziś my, nowicjuszki i inne siostry, kontynuujemy tę drogę. Świadomość ta pobudza nas, aby Zgromadzenie dobrze poznać, pokochać i troszczyć się o nie.

 


Dni „U Źródła” zakończyłyśmy w niedzielę bardzo osobistym spotkaniem z Ojcem Edmundem. Czytałyśmy i rozważałyśmy jego korespondencję skierowaną do sióstr nowicjuszek w Porębie. Podjęłyśmy próbę usłyszenia: co dziś nasz Ojciec mówi do każdej z nas. Mogłyśmy również zobaczyć archiwalne zdjęcia z nowicjatu.

 

 

Z serca pragniemy wyrazić naszą wdzięczność za ten czas. Wierzymy, że przyniesie on błogosławione owoce w naszym życiu. Cieszymy się również, że mogłyśmy przeżywać te dni wraz z s.M. Bénédicte Madjélé, która bardzo ubogaciła naszą wspólnotę i stała się żywym znakiem tego, że wezwane z różnych części świata, wspólnie tworzymy historię naszego Zgromadzenia.

 

Siostry Nowicjuszki