Nowicjuszki o ślubach
Nowicjuszki o ślubach

 

 

 

 

 

 

Dla nowicjuszek II roku miesiąc lipiec jest ostatnią prostą

w przygotowaniu się do Pierwszej Profesji Świetej.

Dlatego polecamy siostry nowicjuszki pamięci modlitewnej

i dołączamy kilka zdań od nich samych.

 

 

 

O ślubach…
Czym są dla nas śluby zakonne? Darem niezwykłym, niczym niezasłużoną łaską, odpowiedzią na Bożą miłość, która zawsze jest pierwsza, uprzedzająca. Jak czytamy w naszych Konstytucjach: „Śluby są wyrazem naszej największej miłości do Boga”, bo są aktem zaufania, że On nie przestanie nas umacniać w wierności, że od teraz tylko z Jego łaski będziemy żyć…

 

  Czym jest czystość,
  jeśli nie darem Stwórcy dla stworzenia,
  dotykiem pierwszym i niewinnym,
  pieczęcią miłości,
  którą mamy chronić
  dzięki Bożej łasce i wybraniu,
  którą mamy pielęgnować i pogłębiać
  poprzez codzienne oddawanie
  siebie do końca – 
  na wzór Jezusa,
  Który Siebie oddał…

 

  Czym jest ubóstwo,
  jeśli nie bezgranicznym zaufaniem,
  powierzeniem się, jak dziecko,
  silnym ramionom Ojca.
  Ubóstwo – to wszystko co mamy w Chrystusie,
  pełnia łaski i bezmiar siły,
  to ciągłe dawanie,
  dzielenie się Bogiem,
  Który Sam wypełnia nasze ubogie,
  puste serca.

 

  Czym jest posłuszeństwo,
  jeśli nie darem Syna dla Ojca,
  a w tym darze mocą Ducha Świętego
  i my mamy uczestnictwo.
  Posłuszeństwo to przybite do krzyża ręce
  i otwarte serce, to wiara niepokonana,
  nadzieja wbrew nadziei
  i miłość, która wszystko przetrzyma.

 

 

Wdzięczne Dobremu Bogu za Jego Miłość i szczególne wybranie oraz za prowadzenie przez minione lata formacji w Zgromadzeniu, z sercem radosnym wyczekujemy dnia naszych zaślubin z Chrystusem

 

Siostry Nowicjuszki II Roku