O noszeniu ciężarów
O noszeniu ciężarów

XIV Niedziela Zwykła

"Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni jesteście"

 

LECTIO – CZYTAJ UWAŻNIE! Mt 11, 25 - 30


W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: «Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie».


MEDITATIO – ROZWAŻ PRZECZYTANE SŁOWO!


Jezus chce obdarowywać nas swoimi łaskami. Chce dawać nam to wszystko, czego potrzebujemy. Chce jednak zobaczyć, że nam na tym zależy, dlatego mówi „przyjdźcie...”. Jezus pragnie, abyśmy postawili ten krok, abyśmy przyszli do Niego, szczególnie, gdy jesteśmy utrudzeni i obciążeni. Warto jednak tu zwrócić uwagę na jeden szczegół. Jezus zapraszając nas do siebie nie mówi, że mamy Mu wszystko oddać, że On to zabierze i będzie nam lżej. Wręcz przeciwnie – mówi, że da nam swoje jarzmo. Więc nie tylko nie zabierze, ale jeszcze dołoży. Dziwna ta pedagogia. Spróbujmy jednak ją lepiej zrozumieć. Często zdarza się tak, że nosimy swoje trudy, ciężary, ale są one konsekwencją tego, że chcemy robić po swojemu. Nie pytam co jest wolą Bożą, nie szukamy jej. Mamy swój plan na nasze życie. I stąd nie raz te trudności i ciężary. A Jezus proponuje inną drogę. Zaprasza nas do tego, byśmy wzięli Jego jarzmo tzn byśmy zaczęli pełnić Jego wolę a wtedy doświadczymy, że to jarzmo jest słodkie i brzemię lekkie. I pewnie nie raz będziemy musieli się zmagać z różnymi przeciwnościami, ale możemy mieć pewność, że Jezus poniesie to z nami i z Nim jesteśmy w stanie to udźwignąć. Pytajmy dziś siebie:
- czym dziś jestem utrudzony?
- Jak często szukam Bożej woli w codzienności?
- Jakie mam doświadczenie brania na siebie Jezusowego jarzma?


ORATIO – MÓDL SIĘ!


Panie, proszę Cię o to, bym zawsze szukali jedynie Twojej woli.  Amen

 

ACTIO – WPROWADZAJ SŁOWO W CZYN!


Pytaj Pana co jest Jego wolą dla ciebie na najbliższe dni.

 

s.M. Damiana Szmidt