O wielkim żniwie i Bożych darach
O wielkim żniwie i Bożych darach

XI Niedziela Zwykła
„Darmo otrzymaliśmy”

 

LECTIO – CZYTAJ UWAŻNIE! Mt 9, 36 – 10,8


Jezus, widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo».Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości.
A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy – Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził. Tych to Dwunastu wysłał Jezus i dał im takie wskazania: «Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie».


MEDITATIO – ROZWAŻ PRZECZYTANE SŁOWO!


Jakże wielka jest troska Jezusa o Kościół. Znając jego potrzeby każe prosić o robotników na niwie Pańskiej. Sam posyła swoich uczniów i dzieli się z nimi swoją władzą i mocą. To oni teraz w Jego imieniu i w Jego Imię będą uzdrawiali i wyrzucali złe duchy. Apostołowie posłani najpierw do Izraela mają hojnie rozdawać to, co sami otrzymali. Nie oglądając się na nagrodę mają pamiętać, że sami zostali obdarowani całkowicie darmowo. Ta prawda powinna przyświecać także każdemu z nas. Jesteśmy nieustannie obdarowywani darami, na które nie możemy i nie potrafimy zapracować. Bóg hojnie nas obdarza, ale także prosi, byśmy szli i dawali. Kiedy człowiek doświadczy jak bardzo jest obdarowany nie będzie potrafił zatrzymać wszystkiego dla siebie, ale będzie szedł i dzielił się z tymi, których spotka. Bo przecież „więcej radości jest w dawaniu aniżeli w braniu” (Dz 20,35).  Pytajmy dziś siebie:
- dlaczego czasem tak trudno mi dzielić się z innymi?
- Czym nie potrafię się dziś podzielić?
- Na  ile czuję się obdarowany?


ORATIO – MÓDL SIĘ!


Panie, proszę Cię o hojne serce, gotowe do pójścia tam, gdzie mnie poślesz i dzielenia się tym, czym mnie obdarzasz. Amen

 

ACTIO – WPROWADZAJ SŁOWO W CZYN!


W najbliższym czasie porozmawiaj z kimś na temat usłyszanego Słowa Bożego.

 

s.M. Damiana Szmidt