Obchody jubileuszowe w Tarnowie Opolskim
Obchody jubileuszowe w Tarnowie Opolskim

 

 

Listopad tego roku, to szczególny miesiąc uczczenia 150. rocznicy śmierci naszego Ojca Założyciela i dobra okazja do przybliżenia, mieszkańcom naszej parafii, jego życia i działalności.

 

 


Obchody jubileuszowe w Tarnowie Opolskim zaplanowałyśmy na kilka etapów. Gablotkę przy kościele parafialnym, poświęconą bł. Edmundowi Bojanowskiemu, przygotowałyśmy już w sierpniu br., natomiast w niedzielę, 7 listopada br., na wszystkich Mszach św. kierowałyśmy do wiernych krótką prelekcję ukazując tę postać przede wszystkim jako człowieka głębokiej modlitwy i zjednoczenia z Bogiem.

 


W kościele wykonałyśmy wystawę fotografii miejsc związanych z życiem Bojanowskiego. W następnych dniach o Założycielu przeprowadziłyśmy w szkole katechezy. Dużą pomocą były prezentacje i nagrania piosenek dla dzieci o bł. Edmundzie. Lekcje były też dobrą okazją, by wytłumaczyć znak Bożej Opatrzności, który powszechnie u młodych jest błędnie rozumiany.

 


Dla społeczności naszego przedszkola był to czas szczególny, gdyż jego patronem jest bł. Edmund Bojanowski. Cały tydzień upłynął pod hasłem dobroci i uprzejmości. Dzieci zgłębiały piękne cechy osoby Edmunda, który zapisał się w pamięci jako „serdecznie dobry człowiek”. Dzieci wykonały też piękne prace plastyczne, z których przygotowano wystawę. Najważniejszym wydarzeniem tygodnia była Eucharystia, w której aktywnie uczestniczyły dzieci i dorośli.

 

Czas był bardzo bogaty i absorbujący, ufamy jednak, że wszystkie podjęte inicjatywy utwierdzą przekonanie o wielkiej wartości DOBRA, które winniśmy czynić za przykładem naszych świętych patronów.

 

s.M. Radosława Jeleń