Obecny w Eucharystii
Obecny w Eucharystii

 

 

Spotkanie z Chrystusem obecnym w Eucharystii jest jak źródło. Z niego wypływa nasza posługa, dążenie do miłości i jedności. W nim składamy w ofierze naszą codzienność. Do niego wracamy, by zaczerpnąć natchnień i sił.

 

 

 

Obecny w Eucharystii

 

Chrystus, składający ofiarę uwielbienia i dziękczynienia Ojcu w Tajemnicy Eucharystii jest dla służebniczki przykładem, jak oddawać Bogu chwałę przez modlitwę i służbę człowiekowi. Centrum każdego naszego dnia ma stanowić Msza Święta, podczas której Bogu składamy w ofierze nasze modlitwy i prace, to wszystko, co składa się na naszą codzienność. Zjednoczenie z Jezusem Eucharystycznym wymaga czystości serca i miłości do bliźnich, a wtedy będzie ono kontynuowane w codziennym przeżywaniu jedności i miłości we wspólnocie i w naszym posłannictwie. Wielkie znaczenie Eucharystii było sprawą priorytetową w życiu Ojca Założyciela, który sam w miarę możności uczestniczył we Mszy Świętej, często przyjmował Komunię Świętą i te same praktyki zalecał siostrom, wbrew przyjętym, ówczesnym opiniom.

Drugą formę spotkania z Jezusem obecnym w Eucharystii stanowi adoracja Najświętszego Sakramentu. Jest to miejsce czerpania natchnień oraz życiowej energii dla naszej służebnej posługi, a także odczytywania Bożych zamiarów. W modlitwie adoracyjnej Chrystus jest tym, który modli się z siostrą i trwa z nią przed Bogiem Ojcem. 

 

sM. Faustyna Jureczko