OCHRONA I WYCHOWANIE - to nasze zadanie!
OCHRONA I WYCHOWANIE - to nasze zadanie!

W dniach 8-10 października 2021r. w Domu Generalnym we Wrocławiu odbyło się spotkanie formacyjne dla sióstr dyrektorek placówek opiekuńczo-wychowawczych naszego Zgromadzenia. 

 

 

 

 

Każdy dzień rozpoczynał się modlitwą i Eucharystią, następnie siostry spotykały się na salce Zgromadzenia, aby wspólnie pochylać się nad zagadnieniem OCHRONY I WYCHOWANIA POWIERZONYCH NAM DZIECI I MŁODZIEŻY.

 

Pierwszym zaproszonym gościem była s.M. Loyola Opiela i choć było to spotkanie on-line, to czuło się bliskość i bezpośredni kontakt z Siostrą, która z wielkim zaangażowaniem mówiła nam o koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego. Na nowo wybrzmiały słowa: „Co do prowadzenia dzieci zachować najdrobniejsze szczegóły, które są przepisane, bo nie uwierzycie jak wielkiej w tym jest wagi każda, choćby rzecz najdrobniejsza”. Siostra M. Loyola na nowo przypomniała nam jak ważna w wychowaniu, jest rola SIOSTRY OCHRONIARKI. We współczesnych nurtach nie możemy zgubić zasadniczego celu wychowania, którym jest: „…aby człowiek stał się obrazem i podobieństwem Boga na ziemi”.

 

Kolejne nasze spotkanie poprowadziła s.M. Edyta Piekarz, która przyjechała do Wrocławia, aby podzielić się z nami swoim doświadczeniem i misją pełnioną względem maluczkich. Podkreśliła, że „Siostry nie słowem, lecz życiem uczyć mają jak żyć trzeba”. Podejmowane przez s.M. Edytę tematy: organizacji pracy w Ochronce czy zasady współpracy z rodziną, były też dla nas możliwością wzajemnego dzielenia się i ubogacania osobistym doświadczeniem.

 

W sobotę wieczorem spotkałyśmy się w kaplicy na wspólnej modlitwie różańcowej. Było to wielkie dziękczynienie Bogu za dar i udział nasz w pięknym dziele wychowania. Był to czas, w którym przez ręce Maryi zawierzałyśmy Bogu nasze życie, naszą posługę oraz tych, dla których mamy być czytelnym znakiem i podobieństwem Boga.

 

Podczas niedzielnego spotkania z matka M. Dąbrówką, mocno wybrzmiały słowa, że każda z nas ma być Ochroniarką i to nie tylko ta Siostra, która bezpośrednio pracuje z dziećmi, ale wszystkie Siostry we wspólnocie! 

 

Przez czas wspólnie przeżywanego spotkania, miałyśmy okazję bardziej wzajemnie się poznać i dzielić życiem naszych Ochronek. Siostry m.in. opowiadały: o Festiwalu Ochronkowym, o pielgrzymkach dzieci ochronkowych, o wspólnych wyjazdach z całymi rodzinami i o innych formach oddziaływania dobrem na powierzone nam młode serca. Ostatnim punktem naszego spotkania była część poświęcona zasobom doczesnym, które poprowadziła s.M. Samuela Kokott.

 

Z serca pragnę podziękować Kochanej matce generalne M. Dąbrówce za wielkie serce oraz za troskę i trud o właściwe wychowanie i ochranianie osoby i wartości. Czas tego spotkania był bardzo bogaty, był zarazem okazją odnawiania wzajemnych więzi i relacji. Dziękuję s.M. Loyoli i s.M. Edycie – Siostrom Służebniczkom gałęzi Dębickiej, które z pasją dzieliły się bogactwem naszego Założyciela Bł. Edmunda Bojanowskiego. Dziękuję Federacji Sióstr Służebniczek, za możliwość wspólnych siostrzanych spotkań.

 

W imieniu uczestniczek spotkania
s.M. Luiza Franczak