Od dzieci trzeba zacząć odrodzenie ludzkości
Od dzieci trzeba zacząć odrodzenie ludzkości

Maj dla wielu z nas najpiękniejszy miesiąc roku. W Kościele okres szczególnej czci Matki Bożej. W Polsce żywa jest tradycja gromadzenia się wieczorami w kościołach, przy grotach, kapliczkach i figurach przydrożnych na nabożeństwach majowych, nazywanych "majówkami".

 

 

Papież Franciszek skierował do całego Kościoła specjalny list, w którym prosi wszystkich o odmawianie w tym miesiącu różańca. Natomiast zwracając się do Polaków w środę prosił, aby na nowo w warunkach domowych "odkryli piękno tradycji nabożeństw majowych". Ojciec św. zachęcał, by pozostając w domach z powodu pandemii, wykorzystać ten czas do odkrycia na nowo piękna modlitwy różańcowej i tradycji nabożeństw majowych. Z rodziną, bądź indywidualnie, wpatrujcie się w każdej chwili w oblicze Chrystusa i w serce Maryi.

 


W obecnej sytuacji, nasza katechizacja dzieci i młodzieży najczęściej też polega na pisaniu do tych „najmłodszych członów Kościoła” – poprzez ich rodziców, zachęcających „listów”, wysyłania prezentacji, nagrań czy filmików, które dotyczą nie tylko wypełniania poleceń w zeszytach ćwiczeń, ale nade wszystko są zachętą do trwania na modlitwie, do czytania Pisma świętego, do uczestnictwa wraz z rodziną w Eucharystii a teraz – przypomnieniem o nabożeństw majowych.

 

Czytając dzieła Edmunda Bojanowskiego można zauważyć, jak wiele z tego, co napisał jest aktualne dzisiaj. Już Ojciec Edmund chcąc ułatwić przyswojenie dzieciom przekazywanych nauk pisał do nich teksty – jakby takie proste listy, o charakterze wychowawczym, z treścią pouczającą, nawiązując do pór roku, okresu liturgicznego czy prac w polu. Jest to tylko jeden mały przykład, że wciąż możemy się uczyć i czerpać z Jego duchowego bogactw, rad, pouczeń i wskazówek. Mimo tego, że upłynęło już 170 lat od założenia pierwszej ochronki, która dała początek Zgromadzeniu Jego metody nadal są aktualne. Edmund Bojanowski nie był teoretykiem w dziedzinie wychowania dzieci, lecz praktykiem. Stąd też w jego „Notatkach” i „Dzienniku” można znaleźć cenne wskazówki i wypowiedzi na temat wychowania lub prowadzenia zajęć. 

 

 

Idąc za ojcowskimi radami naszego Założyciela przesyłam dzieciom nie tylko temat lekcji i teorie do poznania, ale też praktyczne zadania. Jednym z nich było ostatnio polecenie zrobienia w domu kapliczki lub groty Matki Bożej, przy której mogą w maju modlić się wraz z całą rodziną Litanie Loretańską lub śpiewać wspólnie pieśni Maryjne. Zaangażowani w to z pewnością byli również rodzice, gdyż nadesłane zdjęcia pokazują, że dzieciom pomysłów nie brakowało, ale pomoc starszych była potrzebna. I o to chyba Ojcu Edmundowi chodziło, gdy pisał, że „Od dzieci trzeba zacząć odrodzenie ludzkości. Może dzięki swym dzieciom niektórzy przypomnieli sobie o zaniedbanej modlitwie, o majówkach czy różańcu, do którego zachęcał nas ostatnio Papież. Oby to wszystko przyczyniło się na większą chwałę Bożą i cześć Niepokalanej Dziewicy. 

s.M. Nikola Grzegorzek