Oddać pokłon i iść w świat z radością
Oddać pokłon i iść w świat z radością

Wniebowstąpienie Pańskie

"Przebywali w  świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga"

 

LECTIO – CZYTAJ UWAŻNIE! Łk 24, 46 - 53


Jezus powiedział do swoich uczniów: «Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie, w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego. Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie uzbrojeni mocą z wysoka». Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga.

 

MEDITATIO – ROZWAŻ PRZECZYTANE SŁOWO!


Święty Jan Paweł II mówi, że „Wniebowstąpienie Chrystusa jest jednym z głównych etapów historii zbawienia, czyli planu miłosiernej i zbawiającej miłości Boga do ludzkości”. To właśnie w tej chwili Jezus posłał Apostołów, by dawali o Nim świadectwo wobec wszystkich narodów. To oni jako pierwsi mają stać się świadkami zmartwychwstania Pana. Warto tu zauważyć, że ta trudna misja zostaje powierzona ludziom, którzy jeszcze nie mają odwagi głosić prawdy. Co więcej, oni nie mają odwagi publicznie się pokazać, żeby czasem nie zostali rozpoznani jako uczniowie Jezusa. On jednak nie zostawia ich samych. Zapowiada moc z wysoka czyli Ducha Świętego. Chwilę wcześniej Jezus „oświecił ich umysły, aby zrozumieli Pisma”. Apostołowie najpierw sami muszą coś zrozumieć, by później być wiarygodnymi świadkami Pana. Tylko dzięki takiemu świadectwu nauka Jezusa może przetrwać przez wieki. Dziś my jesteśmy dziedzicami tej nauki i także my jesteśmy posłani, by być świadkami zmartwychwstałego Pana.

Pytajmy siebie:
- jakim świadkiem Jezusa jestem?
- Kiedy ostatnio podzieliłem się z kimś tą radosną nowiną, że Jezus zmartwychwstał i żyje?


ORATIO – MÓDL SIĘ!


Zmartwychwstały Panie, napełnij mnie odwagą do dawania świadectwa o Twojej miłości do każdego człowieka.  Amen.

 

ACTIO – WPROWADZAJ SŁOWO W CZYN!


Porozmawiaj z kimś na temat Jezusa. Bądź w ten sposób jego świadkiem.

 

s.M. Damiana Szmidt