Oddane w opiekę Niepokalanej
Oddane w opiekę Niepokalanej

Nie traćcie nadziei.

Zwycięstwo, jeśli przyjdzie

– będzie to zwycięstwo Najświętszej Maryi Panny.

Prymas Polski kard. August Hlond

 

Z bogatej tradycji kultu maryjnego, istniejącego w Kościele, wyrosły różne grupy maryjne. Swoje początki mają w Sodalicji Mariańskiej, której istnienie na terenie Polski zainicjowali ojcowie jezuici w XVI wieku.

 

Współczesna formacja maryjna zakorzeniona jest również w ruchu Dzieci Maryi Niepokalanej, który powstał około 1820 r.  Rozwinął się on następnie po roku 1830 w związku z objawieniami Katarzynie Laboure, które miały miejsce w kaplicy Sióstr Miłosierdzia w Paryżu. Od tego wydarzenia znakiem rozpoznawczym Sodalicji Mariańskiej i każdej innej formacji maryjnej dziewcząt stał się tzw. „cudowny medalik”, który Matka Boża ukazała podczas objawień, natomiast za święto patronalne uznano Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. W tym dniu następuje uroczyste przyjęcie medalika oraz odnowienie Aktu Oddania Niepokalanej.

 

Na przestrzeni różnych wydarzeń i przemian kulturowo-politycznych stwierdzono zgodnie, że dla harmonijnego rozwoju osobowości ludzkiej i chrześcijańskiej trzeba dać dziewczętom więcej treści i przeżyć religijnych w ramach zajęć poza katechizacją w grupach „elitarnych” i to nie dopiero w wieku młodzieńczym, ale o wiele wcześniej, zanim wpływy otaczającego świata, często dalekie od piękna Ewangelii, zdążą opanować wrażliwą duszę dziecka. Zadanie trudne, delikatne, a do tego bardzo ważne i pilne dla umocnienia polskiej rodziny i wiary. Dużą pomocą na tej drodze są rodzice dzieci, którzy dostrzegają tę potrzebę i z zaufaniem powierzają swe pociechy duchowym przewodnikom wspólnot.

 

Reasumując: celem ruchu jest oddanie się pod opiekę Maryi i naśladowanie Jej cnót. Cel ten realizuje się poprzez cotygodniowe spotkania formacyjne, podejmowane zadania apostolskie, przeżywanie wydarzeń religijnych w parafii, uczestniczenie w dniach wspólnoty, rekolekcje wakacyjne itp.

 

Z Konstytucji naszego Zgromadzenia:

Założyciel od samego początku oddał Zgromadzenie w opiekę Maryi Niepokalanej (...). Potrzeba opieki nad dziećmi była bezpośrednią przyczyną powstania naszej rodziny zakonnej (…) Dlatego chrześcijańskie wychowanie i religijne nauczanie dzieci pozostaje naszym głównym zadaniem. Religijnym wychowaniem obejmujemy także młodzież, zwłaszcza żeńską, przygotowując ją do życia chrześcijańskiego (…).

W nawiązaniu do historii i charyzmatu Zgromadzenia oraz idei samego Założyciela – bł. Edmunda Bojanowskiego, Siostry Służebniczki NMP Niepokalanie Poczętej prowadzą różne grupy, w sposób szczególny te o formacji maryjnej.

Poniżej nadesłane wydarzenia ostatnich tygodni z parafii w których posługują nasze siostry.

To zaledwie tylko niektóre z wielu...

WSZYSTKO NA WIĘKSZĄ CHWAŁĘ BOŻĄ I CZEŚĆ NIEPOKALANEJ DZIEWICY!

 

 Święto Dzieci Maryi w Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Niedobczycach

Więcej>>>

 

 

Parafia św. Michała Archanioła na Muchoborze Wielkim - Wrocław


W piątek 08.12.2023 była uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP - Patronki wspólnoty Marianek. W pierwszą niedzielę 10.12.2023r. trzy dziewczynki, publicznie odmówiły akt oddania Matce Bożej dołączając tym samym do grona Marianek. Pozostałe dziewczęta ze wspólnoty ponowiły swoje oddanie Maryi. Oto krótka relacja z tego wydarzenia.

Relacja fotograficzna>>>

 

 

Również w Krasiejowie dziewczynki oddały się w opiekę Maryi Niepokalanej 

 

 

Sławięcice Parafia Rzymskokatolicka św. Katarzyny Aleksandryjskiej.

Relacja fotograficzna>>>

 

 

Parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Chrząstowicach

 

  

Sanktuarium Matki Bożej w Bujakowie

 

 

Parafia św. Michała Archanioła w Ornontowicach

 

 

 

Parafia Najświętszej Maryi Panny Matki Pocieszenia we Wrocławiu-Dąbie


Z wielką radością dzielimy się informacją, że 8 grudnia br., gdy w naszym Zgromadzeniu rozpoczął się ROK MARYJNY, powstała nowa wspólnota Dziewczęcej Służby Maryjnej (DSM). Dziewczęta te przez kilka miesięcy uczestniczyły w spotkaniach, modliły się i pilnie ćwiczyły w wypełnianiu „Pięciu zadań Dziecka Maryi”. Po przyjęciu „Cudownego Medalika”, odważnie wypowiedziały:

O Pani Moja, o Matko Moja, cała się Tobie oddaję,

ofiaruję Ci dzisiaj oczy moje, serce moje i całą siebie.

Gdy przeto Twoją jestem o Dobra Matko,

broń mnie i strzeż jako dziecka i własności Twojej. Amen.

 

  

Sanktuarium Św. Józefa w Jemielnicy

Zapraszamy do przeczytania relacji. OTWÓRZ>>

 

 

 

ABY WIEDZIEĆ WIĘCEJ:

Fenomen formacji Dzieci Maryi we współczesnym Kościele...

Początki tego kultu Matki Bożej w Europie sięgają XVI wieku, kiedy o. Jan Leunis, jezuita belgijski, po przyjęciu święceń kapłańskich w 1562 roku założył stowarzyszenie świeckie, którego celem było łączenie życia chrześcijańskiego ze studiami. Pierwsza Sodalicja powstała w środowisku studentów w Rzymie. Od początku swojej pracy duszpasterskiej o. Leunis propagował wśród młodzieży miłość do Matki Bożej, organizując dla niej spotkania modlitewne. Opracował statut tych spotkań, obierając Matkę Bożą za patronkę. Tak powstała organizacja o nazwie Kongregacja Mariańska, znana również jako Sodalicja Mariańska. Na początku związek liczył siedemdziesięciu członków. Raz w tygodniu przystępowali oni do sakramentu spowiedzi, codziennie uczestniczyli w Eucharystii, wspólnie odmawiali różaniec, prowadzili dyskusje religijne i rozmyślania nad słowem Bożym. W niedzielę po Mszy św. odwiedzali szpitale i więzienia w Rzymie, aby pomagać chorym i pocieszać więźniów...

 

W czasie rozbiorów w XVIII w. formacja mariańska została oficjalnie rozwiązana, jednak w mniejszych ośrodkach, zwłaszcza na wsiach wspólnoty zostały zachowane. Chcąc podtrzymać wartości chrześcijańskie i patriotyczne, organizacja musiała działać w konspiracji. Po odzyskaniu niepodległości w okresie II Rzeczypospolitej Sodalicje zaczęły się w bardzo szybkim tempie odnawiać. W okresie międzywojennym na terenie Polski istniało blisko 1500 wspólnot liczących ok. 100000 członków!!!

WIĘCEJ>>>

DZIECI MARYI - Archidiecezji Katowickiej

Dzieci Maryi gromadzą wokół siebie przede wszystkim dziewczyny w wieku szkolnym, ale i chłopcy są tu mile widziani. Parafialnymi wspólnotami opiekują się księża i siostry zakonne wraz z przygotowanymi do tego zadania animatorkami.

Celem Ruchu jest upodobnienie się do Maryi i naśladowanie jej cnót. Razem z naszą Matką i Patronką, radośnie pogłębiając swoją wiarę umacniamy naszą relację z Panem Jezusem.

Spotkania Dzieci Maryi to nie tylko modlitwa - wspólne zabawy, śpiewy i wycieczki pozwalają nam odkrywać pełnię naszego życia!

WIĘCEJ>>>

DZIEWCZĘCA SŁUŻBA MARYJNA (DSM) - Diecezji Tarnowskiej

Dziewczęca Służba Maryjna diecezji tarnowskiej skupia w poszczególnych parafiach dziewczęta, które swoim życiem i postępowaniem chcą naśladować Maryję oraz nieść radość w każde miejsce, do którego się udadzą. Pod okiem Księży, Sióstr, Opiekunów i Przewodniczek pogłębiają swoją wiarę oraz rozwijają różnorodne zdolności.

Chcesz dowiedzieć się o nas więcej? OTWÓRZ>>>