Oddany i posłuszny Ojcu
Oddany i posłuszny Ojcu

 

 

 

Syn Boży całe swoje istnienie ukierunkował ku Ojcu. Ziemskie życie Jezusa opiera się na tym, że jest On całkowicie dla Ojca. Jakie znaczenie ma ta prawda dla naszego powołania służebniczek w konkrecie życia?

 

 

Oddany i posłuszny Ojcu

 

Refleksję nad osobą Chrystusa warto rozpocząć od sprawy, która może wydawać się dla niektórych trudna, czysto teoretyczna i nawet niekoniecznie potrzebna. Jest nią dotknięcie tajemnicy życia samej Trójcy Świętej. Piszę: dotknięcie, choć będzie to zaledwie muśnięcie, które jednak wydaje mi się niezmiernie istotne, by poznać, kim jest Jezus. On jest w pierwszym rzędzie Synem Bożym. Niby dla nas oczywiste, tylko dlaczego w wielu wypadkach nie jest tak oczywiste, jakie znaczenie ma ta prawda dla naszego powołania służebniczek w konkrecie życia?
Syn Boży całe swoje istnienie ukierunkował ku Ojcu i Jego ziemskie życie opiera się na tym, że jest On całkowicie dla Ojca. Współczesna teologia relację Jezusa do Ojca określa „radykalnym oddaniem się na własność Ojcu”. Widać tu wyraźne odniesienie do naszego życia, które winien cechować Jezusowy radykalizm oddania.
Rodzi się tu pytanie: Jak przełożyć na konkret życia to, że Bóg posiada człowieka  na własność? Ten, który najlepiej zna Ojca (Mt 11, 27), ukazuje istotę tajemnicy Bożej natury, którą jest Miłość. Chrystus jako Boży Syn, Druga Osoba Trójcy Świętej, jest doskonale zjednoczony ze swoim Ojcem. Wszystko, czego dokonuje, dzieje się dzięki Jego posłuszeństwu woli posyłającego Go Ojca. Miłość Boga Syna do ludzi rodzi się ze ścisłej tajemnicy jedności Boskich Osób i jest wcielonym wyrazem upodobania Boga Trójjedynego, który w osobie Syna wydaje Siebie dla zbawienia człowieka. W ten sposób posłuszeństwo Jezusa objawia nam nie tylko miłość, jaka łączy osoby Trójcy, ale pokazuje nam, jak Trójca kocha człowieka oraz posłuszeństwo Jezusa, które jest wyrazem pokory Boga.
Obrazem doskonałego posłuszeństwa Chrystusa jest krzyż. Przez posłuszeństwo woli Ojca składa On ofiarę, dzięki której dokonuje zbawienia świata. Jedynym motywem zdolnym wyjaśnić tak dalece posunięte posłuszeństwo jest miłość. Umiłowanie woli Ojca oznacza wręcz konieczność jej realizacji (nie ma innej opcji - kto kocha jest posłuszny), podobnie jak do życia niezbędne jest przyjmowanie pokarmu. Dlatego też Chrystus obecny w naszym charyzmacie to Chrystus czerpiący życie z woli Ojca, który Go posłał.

 

sM. Faustyna Jureczko